Home > Jobs >

Employment Opportunities

Year 2014 ¦ 2013 ¦ 2012 ¦ 2011 ¦ 2010 ¦ 2009 ¦ 2008 ¦ 2007 ¦ 2006

July 2014
04 July 2014
ABHCÓIDE COMHAIRLEACH (GRÁD III) IN OIFIG AN CHOMHAIRLEORA DLÍ PARLAIMINTE AR BHONN TÉARMA BUAN NÓ SEASTA
Ní foláir an fhoirm iarratais chomhlánaithe a sheoladh ar ríomhphost chuig recruitment@oireachtas.ie agus 'Abhcóide Comhairleach (Grád 3)' a chur sa líne ábhair agus ní mór í a fháil tráth nach déanaí ná: 5pm Dé hAoine an 25 Iúil 2014
[view more]

04 July 2014
Advisory Counsel (Grade III) in the Office of the Parliamentary Legal Advisor on a Permanent or Fixed-Term Basis
The closing date for this competition is 5pm on Friday 25th July 2014
[view more]

June 2014
05 June 2014
Restaurant Supervisor Required Houses of the Oireachtas Service
Step One are working with the Houses of the Oireachtas Service looking to recruit a Restaurant Supervisor to work within the Leinster House complex. Closing date for this position is 26.06.14
[view more]