Home > Jobs >

Employment Opportunities

Year 2014 ¦ 2013 ¦ 2012 ¦ 2011 ¦ 2010 ¦ 2009 ¦ 2008 ¦ 2007 ¦ 2006

August 2014
22 August 2014
WEB AND DIGITAL MARKETING MANAGER (ASSISTANT PRINCIPAL) IN HOUSES OF THE OIREACHTAS SERVICE
Applications must arrive not later than 5pm on Monday 15th September 2014
[view more]

July 2014
04 July 2014
ABHCÓIDE COMHAIRLEACH (GRÁD III) IN OIFIG AN CHOMHAIRLEORA DLÍ PARLAIMINTE AR BHONN TÉARMA BUAN NÓ SEASTA
Ní foláir an fhoirm iarratais chomhlánaithe a sheoladh ar ríomhphost chuig recruitment@oireachtas.ie agus 'Abhcóide Comhairleach (Grád 3)' a chur sa líne ábhair agus ní mór í a fháil tráth nach déanaí ná: 5pm Dé hAoine an 25 Iúil 2014
[view more]

04 July 2014
Advisory Counsel (Grade III) in the Office of the Parliamentary Legal Advisor on a Permanent or Fixed-Term Basis
The closing date for this competition is 5pm on Friday 25th July 2014
[view more]

June 2014
05 June 2014
Restaurant Supervisor Required Houses of the Oireachtas Service
Step One are working with the Houses of the Oireachtas Service looking to recruit a Restaurant Supervisor to work within the Leinster House complex. Closing date for this position is 26.06.14
[view more]