Is mian linn Aistritheoir - Grád III a earcú do Sheirbhís Thithe an Oireachtais. Bíonn Aistritheoirí ag plé le tiontuithe oifigiúla ar Achtanna an Oireachtais agus Ionstraimí Reachtúla, le seirbhís aistriúcháin chomhuainigh do Thithe an Oireachtais agus le haistriúcháin ar ábhar eile le haghaidh Sheirbhís Thithe an Oireachtais.

An Dáta Deiridh: 3.00 p.m., Déardaoin, 27ú Aibreán 2017.

http://www.publicjobs.ie/publicjobs/campaignAdvert/51916.htm?lang=ga