Bróisiúir do Chuairteoirí


Le Bróisiúir Thithe an Oireachtais, freastalaítear ar thrí lucht léitheoireachta – leanaí óga, déagóirí agus daoine fásta faoi seach. Beidh na trí bhróisiúr ar fáil ar fud mhórionad Theach Laighean, tríd an ngréasán nó is féidir iad a ordú go díreach trí Aonad Cumarsáide Thithe an Oireachtais ag 6183066 nó trí ríomhphost a chur chuig communications@oireachtas.ie