Foilseacháin Roghnaithe de chuid Sheirbhís Leabharlainne agus Taighde an Oireachtais  

Foilsíonn an tSeirbhís Leabharlainne agus Taighde foilseacháin taighde go rialta do Chomhaltaí an Oireachtais. Foilsítear páipéir agus foilseacháin roghnaithe anseo. Is i bhformáid doiciméad iniompartha (PDF) a fhoilsítear iad agus, chun iad a léamh, úsáidtear Adobe Acrobat.

Próifílí Dáilcheantair

D’ullmhaigh Seirbhís Leabharlainne agus Taighde an Oireachtais próifílí dáilcheantair do Chomhaltaí Thithe an Oireachtais i mí Eanáir 2009. Leis na próifílí sin, cuirtear léargas níos mine ar fáil ar chomhdhéanamh gach dáilcheantair. Áirítear ar na próifílí faisnéis faoi mhéid an daonra, próifíl aoise an daonra, náisiúntacht, eitneachas agus reiligiún an daonra agus a leibhéal oideachais. Chun rochtain a fháil ar gach ceann de na 43 phróifíl agus a thuilleadh a fhoghlaim faoin tionscadal.

Sraith Spotlight

Foilsíonn an tSeirbhís Leabharlainne agus Taighde Spotlight uair in aghaidh na seachtaine, le linn amanna suí. Soláthraítear faisnéis dhomhain ar ábhar amháin i ngach eagrán de Spotlight.  Clúdaíonn Spotlight raon ábhar tráthúil a bhaineann le hobair Chomhaltaí an Oireachtais.

Nasc chuig Sraith Spotlight