Craoladh Gréasáin Thithe an Oireachtais
Teilifís Pharlaiminteach
Oireachtas TV
Cainéil Bheo
Dáil Éireann Seanad Éireann
Seomra Coiste 1 Seomra Coiste 2
Seomra Coiste 3 Seomra Coiste 4
Cainéil Ilscáileán
Gach Seomra Coiste Gach Cainéal

Tá seirbhís beoshruthaithe an Oireachtais bunaithe go hiomlán ar HTML5. Cuireann sé sruthú oiriúnach de Bheoshruthú HTTP (ar a dtugtar HLS freisin) ar fáil ar gach brabhsálaí agus gaireas nua-aimseartha gan aon ghá le breiseáin.

Seinnteoirí Eile

IPTV

Cóid Leabaithe

Tá cóid leabaithe dár mbeoshruthanna ar fáil anseo. Tá a n-úsáid faoi réir na rialacha clúdaigh. Bheimis buíoch dá n-úsáidfeá an chreidiúint seo a leanas:

"Tá Craoladh Gréasáin an Oireachtais á chur ar fáil ag Seirbhís Thithe an Oireachtais, i bPáirt le HEAnet, Líonra Náisiúnta Oideachais agus Taighde na hÉireann."

Tuairimí

Más mian leat aon ní a rá i dtaobh a bheith ag breathnú ar an sruth nó má bhíonn aon fhadhbanna agat maidir leis an gcéanna seol ríomhphost le do thoil chuig web@oireachtas.ie, teileafón 01 618 3066.