Ceisteanna Parlaiminte

Cuireann Dáil Éireann méid áirithe ama i leataobh ar an Máirt, ar an gCéadaoin agus ar an Déardaoin inar féidir le Teachtaí ceisteanna a chur ar Chomhaltaí an Rialtais i ndáil le Gnóthaí Poiblí i dtaca lena Ranna nó le cúrsaí riaracháin a bhfuil siad freagrach astu go hoifigiúil. Freagraíonn an Taoiseach ceisteanna ar an Máirt agus ar an gCéadaoin i leith nithe i ndáil lena Roinn féin a riar.

Freagraíonn Comhaltaí eile den Rialtas ceisteanna ar bhonn róta comhaontaithe. Atosaíonn an róta gach 5 seachtaine nó mar sin agus dá bhrí sin tugtar deis do Theachtaí gach Aire a cheistiú ar bhonn rialta.

In 2015, próiseáladh 52,910 ceist pharlaiminte. 

Foilsítear na freagraí ar cheisteanna parlaiminte go laethúil mar chuid de na Díospóireachtaí agus bíonn siad ina gcuid den Tuarascáil Oifigiúil. 


Má tá cúnamh ar bith ag teastáil uait i dtaobh an ábhair seo, déan teagmháil leis an Aonad Cumarsáide ag +353 1 6183066.