Comhchoiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus na nOileán

Tá Comhchoiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus na nOileán dírithe ar úsáid na Gaeilge mar theanga choiteann i ngach gné de shaol na hÉireann a chur chun cinn.  Cuireann sé úsáid na Gaeilge chun cinn sa phobal, i gcúrsaí ealaíon, oideachais, spóirt, gnó agus polaitíochta agus sna meáin chumarsáide.  Tá an Coiste ag féachaint le rud fónta, feiceálach a dhéanamh de stádas na Gaeilge mar chéad teanga oifigiúil na hÉireann.

What's on this week

Tionólfar cruinniú den Buan-Chomhchoiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus na nOileán i Seomra Coiste 4, TL 2000 ar 16.00, 20ú Márta 2018.
Bille na dTeangacha Oifigiúla (Leasú) 2017 (grinnscrúdú réamhreachtach) [Rónán Ó Domhnaill Uasal -  An Coimisinéir Teanga (Oifig an Choimisinéara Teanga)

*Comhchomhairle Phoiblí Nua.
Bille na dTeangacha Oifigiúla (Leasú), 2017 1

News from the Committee

16 Bealtaine 17
Plé leis an Aire ar an Straitéis 20 Bliain le dul ar aghaidh i gCoiste na Gaeilge

2 Bealtaine 17
An Straitéis 20 Bliain á plé ag Coiste na Gaeilge leis an Aire

18 Aibreán 17
Iarrann Coiste na Gaeilge ar OÉ Gaillimh athmhachnamh a dhéanamh ar an gcinneadh nach gá go mbeadh líofacht sa Ghaeilge ag uachtaráin sa todhchaí

amharc preaseisiúintí sine

 

Connect with us