Comhchoiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus na nOileán

Tá Comhchoiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus na nOileán dírithe ar úsáid na Gaeilge mar theanga choiteann i ngach gné de shaol na hÉireann a chur chun cinn.  Cuireann sé úsáid na Gaeilge chun cinn sa phobal, i gcúrsaí ealaíon, oideachais, spóirt, gnó agus polaitíochta agus sna meáin chumarsáide.  Tá an Coiste ag féachaint le rud fónta, feiceálach a dhéanamh de stádas na Gaeilge mar chéad teanga oifigiúil na hÉireann.

What's on this week

Tionólfar an chéad chruinniú eile de Chomhchoiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus na nOileán ar 17:00, 27 Meitheamh 2017 i Seomra Coiste 4, Teach Laighin 2000. An Scrúdú Cainte mar chuid lárnach den Teastas Sóisearach [Oifigigh ón Roinn Oideachais agus Scileanna]

 

News from the Committee

16 Bealtaine 17
Plé leis an Aire ar an Straitéis 20 Bliain le dul ar aghaidh i gCoiste na Gaeilge

2 Bealtaine 17
An Straitéis 20 Bliain á plé ag Coiste na Gaeilge leis an Aire

18 Aibreán 17
Iarrann Coiste na Gaeilge ar OÉ Gaillimh athmhachnamh a dhéanamh ar an gcinneadh nach gá go mbeadh líofacht sa Ghaeilge ag uachtaráin sa todhchaí

amharc preaseisiúintí sine

 

Connect with us