Comhchoiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus na nOileán

Tá Comhchoiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus na nOileán dírithe ar úsáid na Gaeilge mar theanga choiteann i ngach gné de shaol na hÉireann a chur chun cinn.  Cuireann sé úsáid na Gaeilge chun cinn sa phobal, i gcúrsaí ealaíon, oideachais, spóirt, gnó agus polaitíochta agus sna meáin chumarsáide.  Tá an Coiste ag féachaint le rud fónta, feiceálach a dhéanamh de stádas na Gaeilge mar chéad teanga oifigiúil na hÉireann.

What's on this week

Tionólfar an chéad chruinniú eile de Chomhchoiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus na nOileán ar 17:00, 04 Aibreán 2017 i Seomra Coiste 4, Teach Laighin 2000.

  1. An Coimisinéir Teanga, Tuarascáil maidir le cur i bhfeidhm moltaí imscrúdaithe a rinneadh faoi fho-alt 21(f) d’Acht na dTeangacha Oifigiúla, 2003 (An Roinn Oideachais agus Scileanna, Bealtaine 2015).
  2. An Coimisinéir Teanga, Tuarascáil Bhliantúil 2015.
News from the Committee

7 Feabhra 17
Pleananna do Raidió Rí-Rá faoi chaibidil ag Coiste na Gaeilge

16 Eanáir 17
Ionadaithe ó Gaillimh le Gaeilge agus ó Cearta Oideachais le teacht os comhair Choiste na Gaeilge

21 Nollaig 16
Iarrann Coiste na Gaeilge ar Ollscoil na Gaillimhe athbhreithniú a dhéanamh ar an gcinneadh nach gá dá n-uachtaráin a bheith líofa sa Ghaeilge feasta

amharc preaseisiúintí sine
 

Connect with us