Comhchoiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus na nOileán

Tá Comhchoiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus na nOileán dírithe ar úsáid na Gaeilge mar theanga choiteann i ngach gné de shaol na hÉireann a chur chun cinn.  Cuireann sé úsáid na Gaeilge chun cinn sa phobal, i gcúrsaí ealaíon, oideachais, spóirt, gnó agus polaitíochta agus sna meáin chumarsáide.  Tá an Coiste ag féachaint le rud fónta, feiceálach a dhéanamh de stádas na Gaeilge mar chéad teanga oifigiúil na hÉireann.

What's on this week

Tionólfar an chéad chruinniú eile de Chomhchoiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus na nOileán ar 17:00, 02 Bealtaine 2017 i Seomra Coiste 4, Teach Laighin 2000.

(i) Plean infheistíochta na Gaeilge agus na Gaeltachta aontaithe ag 80 grúpa Gaeilge agus Gaeltachta;
(ii) Tráchtaireacht ar Chóras na Scéimeanna Teanga – Tuairisc an Choimisinéara Teanga faoi Alt 29 d’Acht na dTeangacha Oifigiúla, 2003.

Seán Kyne T.D. Uasal – Aire Stáit do Ghnóthaí Gaeltachta agus Acmhainní Nádúrtha
An Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta

News from the Committee

7 Feabhra 17
Pleananna do Raidió Rí-Rá faoi chaibidil ag Coiste na Gaeilge

16 Eanáir 17
Ionadaithe ó Gaillimh le Gaeilge agus ó Cearta Oideachais le teacht os comhair Choiste na Gaeilge

21 Nollaig 16
Iarrann Coiste na Gaeilge ar Ollscoil na Gaillimhe athbhreithniú a dhéanamh ar an gcinneadh nach gá dá n-uachtaráin a bheith líofa sa Ghaeilge feasta

amharc preaseisiúintí sine
 

Connect with us