Billí agus Reachtaíocht

Faoi réir oibleagáidí ballraíochta an Aontais Eorpaigh, mar a fhoráiltear dóibh i mBunreacht na hÉireann, is ag an Oireachtas amháin atá t-aon chumhacht chun dlíthe a dhéanamh don Stát.

Is éard atá san Oireachtas Uachtarán agus dhá Theach – Dáil Éireann agus Seanad Éireann.

Leis an mBunreacht, tugtar príomhaíocht maidir le reachtaíocht a rith do Dháil Éireann mar Theach a thoghtar go díreach agus déantar foráil ann nach féidir le Seanad Éireann moill gan teorainn a chur le hachtú reachtaíochta.

Is i nDáil Éireann amháin is féidir billí chun an Bunreacht a leasú agus Billí Airgid, .i. reachtaíocht airgeadais, a thionscnamh. Is féidir le Seanad Éireann moltaí (ach ní leasuithe) a dhéanamh ar Bhillí Airgid agus ní mór iad sin a dhéanamh laistigh de 21 lá.

San Oireachtas, tá freagracht ar Oifig na mBillí as Billí agus leasuithe a ullmhú lena bhfoilsiú. Tá freagracht ar an Oifig sin freisin as téacs uasdátaithe Bille a ullmhú tar éis gach Céime chun aon leasuithe a dhéantar le linn rith an Bhille trí na Tithe a chur san áireamh, agus as an gcóip phárpháipéir a ullmhaítear lena shíniú ag an Uachtarán.