Sainlimistéar na Meán Cumarsáide

Tá sé de chuspóir ag Aonad Cumarsáide Thithe an Oireachtais breis suime agus tuisceana i measc an phobail i dtaobh obair an Oireachtais agus a chomhaltaí a chur chun cinn sna meáin chlóite, chraolacháin agus idirlín.

Acmhainn is ea Sainlimistéar na Meán Cumarsáide ina ndéantar caidreamh Thithe an Oireachtais leis na meáin a lárnú agus a fhorbairt ar bhonn leanúnach.

Déanfar freastal ar gach meán, lena n-áirítear nuachtáin chlóite agus meáin chraolacháin, idir áitiúil agus náisiúnta, chomh maith le tráchtairí ó na meáin nua. Is féidir gach moladh maidir le Sainlimistéar na Meán Cumarsáide a chur ar aghaidh chuig communications@oireachtas.ie

Tiocfaidh tú ar na nithe seo a leanas
  • Preaseisiúintí, preasráitis agus an t-eolas is déanaí maidir le gach Coiste de Thithe an Oireachtais
  • Mionsonraí maidir le Seoladh Tuarascálacha
  • Tacaíocht um acmhainní meán
  • Idirghníomhaíocht na Meán le Coimisiún Thithe an Oireachtais, le hOifig an Cheann Comhairle agus le hOifig an Chathaoirligh
  • Creidiúnú meáin do Theach Laighean

 

Déan ceangal linn

Íoslódáil an aip