Oifig Preasa agus Faisnéise an Oireachtais

Chun faisnéis a fháil faoi Thithe an Oireachtais, cuir ríomhphost chuig Oifigeach Preasa agus Faisnéise Oifig Thithe an Oireachtais ag info@oireachtas.ie, nó déan teagmháil leis an seoladh seo a leanas:
    
An tOifigeach Preasa agus Faisnéise
Oifig Thithe an Oireachtais
Teach Laighean
Baile Átha Cliath 2
Éire
Guthán: + 353 (0)1 618 3166

Seoltaí teagmhála eile
De ghnáth, bíonn seoltaí ríomhphoist na gComhaltaí sa leagan amach seo a leanas: túsainm.sloinne@oireachtas.ie

Nóta: ní áirítear Airí ná Airí Stáit air sin de ghnáth.

Chun teagmháil a dhéanamh le Comhaltaí den Rialtas (Airí) nó le hAirí Stáit, féach Roinn an Taoisigh nó déan teagmháil leis an Roinn nó leis an oifig Rialtais chuí.

Chun fiosrúcháin pholaitíochta a dhéanamh, déan teagmháil leis na páirtithe polaitíochta nó lena bpreasoifigí i dTeach Laighean, nó déan teagmháil go díreach leis na comhaltaí.
 

Déan ceangal linn

Íoslódáil an aip