Coiste na Gaeilge chun plé a dhéanamh ar iarmhairtí don Ghaeilge tar éis Brexit

Buailfidh Comhchoiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus na nOileán le Conradh na Gaeilge, Foras na Gaeilge agus POBAL – Scátheagras phobal na Gaeilge, atá bunaithe i mBéal Feirste, chun plé a dhéanamh ar chur chun cinn na Gaeilge ar bhonn uile-Éireann tar éis imeacht na Breataine as an Aontas Eorpach.

Dúirt Cathaoirleach an Choiste, Caitríona Ní Chonghaile TD: “Ós rud é go bhfuil dlúthnaisc eacnamaíocha, chultúrtha, shóisialta agus thíreolaíocha idir Éirinn agus an Bhreatain, beidh iarmhairtí fadréimseacha ag Brexit don tír seo.

“D’fhéadfadh dúshláin éirí as Brexit ó thaobh fhorbairt na Gaeilge ar fud oileán na hÉireann freisin, agus tá sé tábhachtach go ndéanfaimis creat don díospóireacht ar an tsaincheist sin a leagan síos a luaithe agus is féidir. Tá imní ag dul i méid freisin go bhféadfaí tacaíocht d’fhorbairt na Gaeilge mar theanga phobail labhartha ar fud an oileáin a chiorrú tar éis Brexit.

“Tá an deis á tapú againn, mar sin, bualadh le heagraíochtaí Gaeilge ón tuaisceart agus ón deisceart chun na hábhair imní sin a phlé agus chun tabhairt faoin bhfadhb ar bhonn uile-Éireann.”

Tosóidh an cruinniú sin ar 5pm, amárach, Dé Máirt, 21 Márta 2017 i Seomra Coiste 4.

Is féidir imeachtaí an Choiste a fheiceáil beo ag an nasc seo.

Is féidir imeachtaí an Choiste a fheiceáil le linn duit bheith ag taisteal freisin, le Feidhmchlár Fóin Chliste Thithe an Oireachtais, atá ar fáil ar fheistí Apple agus Android.

CRÍOCH/

Ceisteanna ó na Meáin:

Ciarán Brennan,
Tithe an Oireachtais,
An tAonad Cumarsáide,
Teach Laighean,
Baile Átha Cliath 2.

Guthán: +353 1 6183903
Fón Póca: 086 0496518
Facs: +3531 618 4551

Comhaltas an Choiste

TDanna

Caitríona Ní Chonghaile (Cathaoirleach)    Neamhspleách
Pat The Cope Ó Gallachóir    Fianna Fáil
Breandán Ó Grifín    Fine Gael
Aindrias Ó Muimhneacháin    Fianna Fáil
Fergus Ó Dubhda    Fine Gael
Bríd Smith    Pobal roimh Bhrabús
Peadar Tóibín    Sinn Féin

Seanadóirí

Pádraig Ó Céidigh    Neamhspleách
Trevor Ó Clochartaigh    Sinn Féin
Brian Ó Domhnaill    Fianna Fáil
Seosamh Ó Raghallaigh    Fine Gael

 

Déan ceangal linn

Íoslódáil an aip