An Clár Oideachais ar Líne

Is éard is cuspóir don tseirbhís seo eolas iomchuí cothrom le dáta i dtaobh an chórais parlaiminte agus polaitíochta againn a sholáthar do gach mac léinn. Gheobhaidh tú eolas ar an daonlathas, ar an tábhacht atá le do vóta, ar an ngá le rialacha agus dlíthe agus ar mhórán rudaí eile trí fhíseáin agus gníomhaíochtaí ranga tarraingteacha.

Tá an clár seo deartha do mhic léinn OSSP de chuid an Teastais Shóisearaigh ach creidimidne go bhfoghlaimeoidh gach cuairteoir mórán uaidh i dtaobh an chórais polaitíochta againn.

Má tá aon smaointe nó aon mholtaí agat téigh i dteagmháil linn, glaoigh ar (01) 6183910 nó (01) 6184486, nó de rogha air sin féadfaidh tú ríomhphost a chur chugainn ag communications@oireachtas.ie.

Gliogáil anseo chun dul isteach i suíomh nua gréasáin an Chláir Oideachais Ar Líne againn.

‌‌

Chun turas a eagrú do do scoil féin

Mar aon leis an gclár ar líne seo, féadfaidh tú cuairt ar Thithe an Oireachtais a shocrú ach dul i dteagmháil leis an TD nó an Seanadóir áitiúil agat.

Eolaire Chomhaltaí Dháil Éireann

Eolaire Chomhaltaí Sheanad Éireann