Díospóireachtaí Oideachais

Leis na sleachta seo a leanas, déantar díospóireachtaí an Oireachtais ag pointí cinniúnacha i stair na hÉireann a athchruthú agus léirítear na dearcaí a bhí chun tosaigh maidir le hábhair éagsúla de chuid na linne. Áirítear ar na sleachta, freisin, comhráite greannmhara idir Comhaltaí, agus cuairteanna a thug Ceannairí Stáit Coigríche.

Léadh na díospóireachtaí seo in Oifig Thithe an Oireachtais ar an ócáid ‘Lá Teaghlaigh an Oireachtais’.

Díospóireacht an Chonartha
Dáil Éireann - 19 Nollaig 1921
Labhraíonn Art Ó Gríofa agus Mícheál Ó Coileáin i bhfabhar an rúin "Go gceadaíonn Dáil Éireann an Conradh idir an Bhreatain Mhór agus Éire". Labhraíonn Éamon de Valera, Aibhistín de Staic agus Caitlín Uí Chléirigh ina choinne. Léigh Díospóireacht an Chonartha

Gearradh na Scillinge sa Phinsean Sean-Aoise
Dáil Éireann - 21 Feabhra 1924
Labhraíonn an tAire Airgeadais, Earnán de Blaghd, agus Risteard Mac Fheorais ó Pháirtí an Lucht Oibre faoi chiorrú airgeadais. Léigh óráidí Bhuiséad 1924

Mná ag Fónamh ar Ghiúiréithe
Dáil Éireann - 5 Márta 1924
Déanann Caoimhín Ó hUiginn agus Tomás Mac Eoin díospóireacht ar alt i mBille na gCoistí Dháréag (Leasú) 1924 maidir le fáil réidh leis “an ngiúróir mná neamhthoilteanach". Léigh an díospóireacht faoi ghiúróirí mná

Díospóireacht faoi Reachtaíocht um Cholscaradh  
Seanad Éireann - 11 Meitheamh 1925
Meastar fós gurbh í óráid Yeats le linn dhíospóireacht na bliana 1925 faoin gcolscaradh an óráid ba cháiliúla a thug sé sa Seanad. Léigh óráid Yeats

Bunreacht na hÉireann
Dáil Éireann - 11 Bealtaine 1937
Déanann Éamon de Valera agus Ginearál Risteárd Ua Maolchatha díospóireacht ar dhréacht-Bhunreacht 1937. Léigh an díospóireacht faoin mBunreacht nua


An Dara Cogadh Domhanda 2 – Slándáil Náisiúnta
Dáil Éireann - 28 Bealtaine 1940
Ráiteas de Valera maidir le cosaint agus neodracht, agus cogadh ag leathadh ar fud na hEorpa. Léigh óráid de Valera faoin neodracht

Bille Phoblacht na hÉireann 1948
Dáil Éireann - 24 Samhain 1948
Labhraíonn an Taoiseach, Seán A. Mac Coisdealbha, agus Alfie Ó Broin faoi reachtaíocht chun críoch a chur leis na nascanna deiridh bunreachtúla leis an Ríocht Aontaithe. Léigh an díospóireacht faoin mBille

An Scéim Mháthar agus Linbh
Dáil Éireann - 12 Aibreán 1951
Éiríonn an tAire Sláinte, an Dr Nollaig de Brún, as de dheasca na scéime conspóidí cúraim sláinte. Ar na cainteoirí eile a bhí ann, bhí an Taoiseach, Seán A. Coisdealbha, agus Seán Mac Giolla Bhríde. Léigh óráid éirí as Nollaig de Brún

Scoileanna Saothair
Dáil Éireann – 23 Aibreán 1954
Ceistíonn Peadar Ó Comhain an tAire Oideachais, Seán Ó Maoláin, faoi phionós a gearradh ar bhuachaill scoile i scoil saothair agus faoin ngortú a bhain den bhuachaill. Léigh an díospóireacht

Togra go gcruthódh Fianna Fáil agus Fine Gael rialtas
Dáil Éireann - 11 Deireadh Fómhair 1961
Dan Desmond, Séamus Ó Diolúin agus Seán Lemass ag labhairt sa díospóireacht faoi ainmniúcháin don Taoiseach agus do chomhaltaí den Rialtas. Léigh an togra

Easpa Dídine
Dáil Éireann - 12 Deireadh Fómhair 1966
Cuireann Séamus Ó Diolúin ceisteanna ar an Aire Dlí agus Cirt, Brian Ó Luineacháin (sinsearach), faoin bpianbhreith chúirte a gearradh ar fhear gan dídean. Léigh an díospóireacht easpa dídine

Tabhairt Isteach an tSaoroideachais
Dáil Éireann - 30 Samhain 1966
Fógraíonn an tAire Oideachais, Donnchadh Ó Máille, saorscolaíocht. Léigh óráid Dhonnchadha Uí Mháille
(NB tá an óráid thuas thart ar leathshlí síos an leathanach)

Allmhairiú Arm
Dáil Éireann – 8 Bealtaine 1970
Cuireann ceannaire an fhreasúra, Liam Mac Cosgair, faisnéis faoi allmhairiú arm neamhdhleathach in iúl don Taoiseach, Seán Ó Loingsigh. Glacann an tAire Caoimhín Ó Beoláin páirt sa díospóireacht freisin – díospóireacht a mbeidh Triail na nArm mar thoradh uirthi ar deireadh thiar. Léigh díospóireacht na Dála

Ballraíocht i CEE
Dáil Éireann - 21 Márta 1972
Labhraíonn an Taoiseach, Seán Ó Loingsigh, agus an Dr Conchúr Crús Ó Briain faoi aontachas na hÉireann le Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa. Léigh na hóráidí

Frithghiniúnaigh
Dáil Éireann - 29 Márta 1979
Déanann an tAire Sláinte, Cathal Ó hEochaidh, agus an Dr Seán Ó Ceallaigh díospóireacht ar an mBille Sláinte (Beartú Muiríne) 1978.
Léigh cuid a haon agus cuid a dó den díospóireacht.

Ainmniú an Taoisigh agus "Beart Gregory"
Dáil Éireann - 9 Márta 1982
Ainmniú Chathail Uí Eochaidh mar Thaoiseach, lena n-áirítear an chéad óráid ag an Teachta Dála neamhspleách Tony Gregory. Léigh an díospóireacht

Cailleann an Rialtas Rún Mímhuiníne
Dáil Éireann - 3 Samhain 1982
An Taoiseach, Cathal Ó hEochaidh, agus ceannaire an Fhreasúra, Gearóid Mac Gearailt, le linn na tréimhse roimh an tríú holltoghchán in Éirinn in imeacht 18 mí. Léigh an díospóireacht

Éiríonn Ó hEochaidh as mar Thaoiseach  
Dáil Éireann - 11 Feabhra, 1992
Óráid éirí as Chathail Uí Eochaidh i ndeireadh a théarma dheiridh mar Thaoiseach agus freagraí John Bruton agus Dick Mhic an Earraigh ón mBinse Tosaigh. Léigh an óráid

Cás 'X'
Dáil Éireann - 18 Feabhra 1992
Labhraíonn an Taoiseach, Ailbhe Mac Raghnaill, John Bruton, Dick Mac an Earraigh agus Proinsias De Rossa faoin urghaire Ard-Chúirte lenar cuireadh cosc ar dhéagóir, a éigníodh, taisteal go Sasana chun a toircheas a fhoirceannadh. Léigh an díospóireacht

Comhaontú Aoine an Chéasta

Dáil Éireann - 21 Aibreán 1998
Pléann an Taoiseach, Bertie Ó hEachthairn, agus John Bruton an reifreann atá le reáchtáil chun an Bunreacht a leasú tar éis shíniú Chomhaontú Aoine an Chéasta. Léigh an díospóireacht

Cuairt an Phríomh-Aire Blair

Dáil Éireann - 26 Samhain 1998
Tugann Príomh-Aire na Ríochta Aontaithe, Tony Blair, aitheasc do chomhshuí de dhá Theach an Oireachtais. Léigh an t-aitheasc agus na hóráidí


Díospóireacht ar an Sóisialachas
Dáil Éireann - Imleabhar 592 - 17 Samhain 2004
Ceistíonn an TD Joe Ó hUiginn dearbhú an Taoisigh, Bertie Ó hEachthairn, sna meáin chumarsáide gur sóisialaí é i ndáiríre. Léigh an comhrá