Chun a thuilleadh faisnéise a fháil faoi Chlár Leasanna na gComhaltaí do Dháil Éireann, is féidir teagmháil a dhéanamh le:
Oifig Chléireach Dháil Éireann:
Teach Laighean
Sráid Chill Dara
Baile Átha Cliath 2

Guthán:+353 (0)1 6184200 nó +353 (0)1 6183438
Fax:+353 (0)1 6184102
Ríomhphost: clerk@oireachtas.ie

Chun a thuilleadh faisnéise a fháil faoi Chlár Leasanna na gComhaltaí do Sheanad Éireann, is féidir teagmháil a dhéanamh le:
Oifig Chléireach Sheanad Éireann:
Teach Laighean
Sráid Chill Dara
Baile Átha Cliath 2

Guthán:+353 (0)1 6183226 nó +353 (0)1 6183955
Fax:+353 (0)1 6184101
Ríomhphost: seanad.office@oireachtas.ie

Dáil form for amendments to Register of Members Interests 

See also: Houses of the Oireachtas Official Publications

 
For further information on the Register of Members' Interests for Dáil Éireann please contact:

The Office of the Clerk of Dáil Éireann:
Leinster House
Kildare Street
Dublin 2

Tel:+353 (0)1 6184200 or +353 (0)1 6183438
Fax:+353 (0)1 6184102
E-mail: clerk@oireachtas.ie

For further information on the Register of Members' Interests for Seanad Éireann please contact:

The Office of the Clerk of Seanad Éireann:
Leinster House
Kildare Street
Dublin 2

Tel:+353 (0)1 6183226 or +353 (0)1 6183955
Fax:+353 (0)1 6184101
E-mail: seanad.office@oireachtas.ie