Seanadóirí

Go teoiriciúil, ní aithníonn Seanad Éireann cleamhnachtaí páirtí ar bith. Toisc go mbíonn toghthóirí an tSeanaid comhdhéanta, áfach, de Chomhaltaí den Dáil atá díreach imithe ar lánscor, den Seanad Éireann atá ar lánscor, de chomhairlí contae agus de chomhairlí contaebhuirge, bíonn comhaltas an tSeanaid, lena n-áirítear ainmniúcháin an Taoisigh, ag teacht le neart na bpáirtithe i nDáil Éireann.

De ghnáth, vótálann grúpaí atá ar son an Rialtais agus grúpaí atá ina aghaidh nuair a bhíonn vótáil á déanamh ar shaincheisteanna.
Ar nós na dTeachtaí Dála, bíonn seachtain bhroidiúil agus ilchineálach ag Seanadóirí. Cuirtear tús le suí an tSeanaid le fógairt an Oird

Gnó agus cuirtear an deis ar fáil do Sheanadóirí de ghnáth an díospóireacht a leathnú chun ábhair thábhachtacha agus thráthúla an lae a ardú agus am a iarraidh chun díospóireacht a dhéanamh orthu.

Is éard a bhíonn i gceist le gnáthlá:

  • díospóireacht agus vótáil a dhéanamh ar reachtaíocht;
  • ráitis ar ábhair lena mbaineann tábhacht náisiúnta;
  • fónamh agus freastal a dhéanamh ar chruinnithe Coiste;
  • ráitis agus saineolas atá tábhachtach a soláthar.
I dteannta a ndualgas parlaiminte, déanann Seanadóirí comhthadhall le grúpaí sochaí sibhialta, glacann siad páirt i ndíospóireachtaí sna meáin chumarsáide náisiúnta agus áitiúla agus oibríonn siad thar ceann a dtoghthóirí.


(Seanadóirí) Senators