Tuarastail

Tá cuid mhaith scríofa cheana féin maidir le pá agus liúntais Chomhaltaí Thithe an Oireachtais. Anseo, soláthróimid cuntas soiléir, cruinn ar na costais seo. D’fhéadfadh ceann amháin nó an dá cheann díobh seo a leanas a bheith i dtuarastal Comhalta:

  • Buntuarastal 
  • Liúntas breise tuarastail do phoist shonraithe

Tá tuarastail faoi réir cánach, ÁSPC, an mhuirir shóisialaigh uilíoch, an tobhaigh pinsin agus an ranníoca pinsin. 

Tuilleadh faoi thuarastail >

 

Liúntais

 Tá Comhaltaí i dteideal “Liúntas Caighdeánach Parlaiminte (LCP)” freisin. Baineann dhá eilimint ar leith leis an liúntas seo:

  • Liúntas taistil agus cóiríochta (LTC) 
  • Liúntas ionadaíochta poiblí (LIP)

Íoctar LTC agus LIP araon ina liúntas míosúil aonair mar riaráiste.

Tuilleadh faoi LCP>

 

Féadfaidh Comhaltaí leas a bhaint freisin as liúntas fóin póca nó as Liúntas um Oifig Dáilcheantair a Bhunú.

Tuilleadh faoi liúntais eile>