Matters at the Commencement of the Sitting

Senator Trevor Ó Clochartaigh
Maidir leis an Athbhreithniú ar Acmhainneacht an Chabhlaigh Iascaigh atá idir lámha ag an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara, an gá atá ann go dtabharfaidh an tAire soiléiriú maidir le cén uair a fhoilseofar na haighneachtaí atá tagtha isteach ar shuíomh idirlín na Roinne agus céard é an t-amscála le haghaidh cinneadh ón Aire i ndáil leis an athbhreithniú?

Senator Aodhán Ó Ríordáin
The need for a dedicated Investigative Fire Safety Unit

Senator James Reilly
To ensure the sports lands at Lusk Co Dublin for Lusk2020 Sports Hub are ceded to Fingal County Council

Senator Gerard P. Craughwell
To outline the projects which will be funded from the €3.6 billion earmarked for public transport in the Exchequer Capital Transport envelope 2016-2021