Commitee News

2 February 16
Committee welcome proposed legislation setting up a regulator for Approved Housing Bodies

26 January 16
Environment Committee publish report on proposed Planning Regulator legislation

26 January 16
Committee to discuss Planning Development Regulations and cultural objects on loan from outside the State

20 January 16
Environment Committee issues Political Contribution on proposed EU Reform of Electoral Law

16 December 15
Environment Committee publish report on insurance availability for those in flood risk areas 

14 December 15
Environment Committee to continue pre-legislative scrutiny of proposed housing legislation

7 December 15
Environment Committee begin pre-legislative scrutiny of proposed housing legislation

3 December 15
Environment Committee seek submissions from the public on proposed housing legislation

23 November 15
Environment Committee to conduct estimates review and consider policy directive on social housing

16 November 15
Environment Committee to examine the Cemetery Management Bill 2013

10 November 15
Minister of State Coffey to meet with Environment Committee on Docklands Authority Dissolution Bill

9 November 15
Minister of State Ann Phelan to meet with Environment Committee on Electoral Amendment legislation

9 November 15
Arts Committee to discuss strategic review of the Arts Council and meet with the Chair Designate of IMMA

19 October 15
Irish Language Strategy Committee to discuss Gaeltacht report

19 October 15
Culture Committee to meet with National Library of Ireland and Culture Ireland

5 October 15
Culture Committee to hear from IMRO representatives on the Irish Music Industry

13 July 15
Select Sub-Committee on Arts, Heritage and the Gaeltacht to consider National Cultural Institutions (National Concert Hall) Bill 2015

13 July 15
Environment Committee to discuss issues around the Electoral Register

6 July 15
Environment Committee to discuss concerns of young people & immigrants during hearings on establishment of an Electoral Commission

29 June 15
Environment Select sub Committee to consider Urban Regeneration & Housing Bill 2015

29 June 15
Environment Committee to discuss Electoral Commission

22 June 15
Environment Committee to continue engagement on establishment of an Electoral Commission

16 June 15
Environment Committee to discuss plans for an Electoral Commission

8 June 15
Environment Select sub-Committee to consider Climate Action and Low Carbon Development Bill 2015

29 May 15
Straitéis náisiúnta do lucht bainte feamainne á hiarraidh i dTuarascáil an Choiste Comhshaoil

29 May 15
Environment Committee Report calls for national strategy for the seaweed harvesting sector

29 May 15
Environment Committee Report recommends retaining obligation for social and affordable housing

25 May 15
Environment Select sub-Committee to consider Environment (Miscellaneous Provisions) Bill 2014

30 April 15
Have your say: Environment Committee seeks submissions on Electoral Commission

2 April 15
Environment Committee launches key Report into Genealogical Research

9 March 15
Environment Committee to meet with Minister Alan Kelly on the establishment of an Electoral Commission

2 March 15
Environment Select sub Committee to consider Revised Estimates

2 March 15
Select Sub-Committee on Arts, Heritage and the Gaeltacht to consider Revised Estimates

2 March 15
Gaeltacht Committee to host special meeting with students for Seachtain na Gaeilge

24 February 15
Gaeltacht Committee calls for improving effectiveness in promoting Irish

23 February 15
Environment Committee to discuss issues facing Rural Ireland

9 February 15
Environment Committee to meet with Pyrite Resolution Board

26 January 15
Environment Committee to meet with the local government groups on draft planning bill

19 January 15

Environment Committee to start pre-legislative scrutiny on the Planning and Development Bill

18 December 14
Statutory and artistic independence must underpin NCH legislation - Culture Committee Report

17 December 14
Culture Committee to launch Report on National Concert Hall Bill

15 December 14
Environment Committee to focus on Scheme of the Planning and Development (No.1) Bill

15 December 14
Scéim Ghinearálta an Bhille um Pleanáil agus Forbairt (Uimh. 1), 2014 ar Chlár an Choiste um Chomhshaol

8 December 14
An Fochoiste um Chomhshaol chun Meastacháin Fhorlíontacha 2014 a bhreithniú

8 December 14
Environment Committee to focus on 2014 Supplementary Estimates

1 December 14
Tionscal na feamainne a fhorbairt agus tosaíochtaí don Aire ar chlár oibre an Choiste Comhshaoil

1 December 14
Developing seaweed industry and priorities for Minister on Environment Committee agenda

24 November 14
Fochoiste chun cruinniú a bheith acu le Coimisinéir na Breatnaise

24 November 14
Láithreoidh an tAire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta os comhair an Choiste Comhshaoil

24 November 14
Sub Committee to meet Welsh language Commissioner

24 November 14
Minister for Arts, Heritage and the Gaeltacht to appear before Environment Committee

17 November 14
An Coiste Comhshaoil le loisceoir an Phoill Bhig a phlé le Owen Keegan

17 November 14
Environment Committee to discuss Poolbeg incinerator with Owen Keegan

10 November 14
Leasú Doha ar Phrótacal Kyoto le breithniú ag an gCoiste um Chomhshaol

10 November 14
Environment Committee to consider Doha Amendment to the Kyoto Protocol

3 November 14
Príomhfheidhmeannach na Gníomhaireachta um Chaomhnú Comhshaoil le láithriú os comhair an Choiste um an gComhshaol

3 November 14
EPA Chief Executive to appear before Environment Committee

22 October 14
Cross-community structures necessary in Dublin Docklands area - Environment Committee report

21 October 14
Seolfaidh an Coiste Comhshaoil tuarascáil ar an mBille um Údarás Forbartha Dugthailte Bhaile Átha Cliath (Díscaoileadh)

21 October 14
Environment Committee to launch report on Dublin Docklands Development Authority (Dissolution) Bill

20 October 14
Díreoidh an Coiste um Chomhshaol ar mhuirir uisce le CRF

20 October 14
Environment Committee to focus on water charges with CER

1 October 14
Environment Committee to continue hearings on General Scheme of National Cultural Institutions (National Concert Hall) Bill

29 September 14
Díreoidh an Coiste Comhshaoil ar Scéim Ghinearálta an Bhille um Fhorais Chultúir Náisiúnta (An Ceoláras Náisiúnta)

29 September 14
Environment Committee to focus on General Scheme of National Cultural Institutions (National Concert Hall) Bill

22 September 14
Díreoidh an Coiste Comhshaoil ar sholáthar maoine agus ar éileamh ar mhaoin

22 September 14
Environment Committee to focus on property supply and demand

7 July 14
Ceadúnú agus Baint Feamainne faoi chaibidil ag an gCoiste um Chomhshaol

7 July 14
Environment Committee to focus on the licensing and harvesting of sea

7 July 14
Committee on Arts to launch report on Utilising the Arts to Combat Disadvantage

7 July 14
Tuarascáil le seoladh ag an gCoiste um Ealaíona ar Úsáid na nEalaíon chun Míbhuntáiste a Chomhrac

30 June 14
Environment Committee to focus on structure of water charges with CER

30 June 14
Díreoidh an Coiste Comhshaoil ar struchtúr na muirear uisce le CRF

26 June 14
Iarrann an Coiste Comhshaoil beartas cuimsitheach maidir le hobair dheonach

26 June 14
Environment Committee calls for comprehensive policy on volunteerism

23 June 14
Environment Committee to discuss the benefits of volunteering on community development

23 June 14
Pléifidh an Coiste Comhshaoil an chaoi a théann obair dheonach chun tairbhe d’fhorbairt pobail

23 June 14
Déanfaidh an Fochoiste um Chomhshaol, Pobal agus Rialtas Áitiúil breithniú ar an mBille um Chosaint Raideolaíoch (Forálacha Ilghnéitheacha), 2014

23 June 14
Sub-Committee on Environment, Community and Local Government to consider Radiological Protection (Miscellaneous Provisions) Bill 2014

16 June 14
Environment Committee to resume hearings on current housing demand issues

16 June 14
Athchromfaidh an Coiste Comhshaoil ar éisteachtaí maidir le saincheisteanna a bhaineann leis an éileamh reatha ar thithíocht

9 June 14
Environment Committee to continue hearings on General Scheme of the Dublin Docklands Development Authority (Dissolution) bill 2014

4 June 14
Environment Committee to engage with Minister ahead of Council of Ministers meeting

3 June 14
Sub-Committee on Environment, Community and Local Government to consider Housing (Miscellaneous Provisions) Bill 2014

26 May 14
Déanfaidh an Fochoiste Breithniú ar Scéim Ghinearálta Bhille na dTeangacha Oifigiúla (Leasú), 2014

26 May 14
Sub Committee to consider General Scheme of the Official Languages (Amendment) Bill 2014

12 May 14
Environment Committee to start hearings on General Scheme of the Dublin Docklands Development Authority (Dissolution) bill 2014

6 May 14
Environment Committee to resume hearings on current housing demand issues

15 April 14
Environment Committee to focus on priorities and challenges facing Department of Environment

14 April 14
Environment Committee to focus on current housing demand issues

7 April 14
Environment Committee to discuss a zero waste approach to water

31 March 14
Environment Committee to discuss the planning issues involved in the generation and export of electricity

24 March 14
Publications Board and canal bye-laws on the agenda of Environment Committee

12 March 14
Committee on Environment, Culture and the Gaeltacht presents donation of books, CDs and DVDs to the Irish Centre London

11 March 14
Environment, Culture and the Gaeltacht to discuss work of Irish Centre in London

10 March 14
Presentation to Irish Centre London by Committee on Environment, Culture and the Gaeltacht

5 March 14
Sub Committee to discuss resignation of the Coimisinéir Teanga

5 March 14
Comhchoiste le héirí as an Choimisinéara Teanga a phlé

3 March 14
Deis ag daltaí a gcuid a rá agus Seachtain na Gaeilge á comóradh ag Coiste Oireachtais

3 March 14
Students have their say as Oireachtas Committee marks Seachtain na Gaeilge

24 February 14
Environment, Culture and Gaeltacht Committee to meet Chairperson Designate of the Arts Council

17 February 14
Environment Committee to focus on the generation and export of electricity

10 February 14
Uisce Éireann chief executive to appear before Environment Committee

27 January 14
Environment Committee to resume hearings on economic and social opportunities from genealogy

22 January 14
Sub Committee to discuss resignation of the Coimisinéir Teanga

22 January 14
An Fochoiste 20 Bliain don Ghaeilge chun plé a dhéanamh ar éirí as an Choimisinéara Teanga

21 January 14
Environment Committee to discuss proposed incinerator at Poolbeg

20 January 14
Sub-Committee on Arts, Heritage and the Gaeltacht to consider 2014 revised estimates

20 January 14
Sub-Committee on Environment, Community and Local Government to consider 2014 revised estimates

10 January 14
Irish Water to appear before Environment Committee

16 December 13
Environment Committee to discuss UN Convention on International Watercourses

11 December 13
Environment Committee to continue hearings on economic and social opportunities from genealogy

9 December 13
Environment Committee to focus on economic and social opportunities from genealogy

3 December 13
Environment Committee to engage with Minister ahead of Council of Ministers meeting

2 December 13
Environment Select Committee to consider Local Government Bill 2013

20 November 13
Environment Committee launches Climate Bill Report

18 November 13
Environment Committee to launch report on Climate Action and Low Carbon Development Bill

18 November 13
Environment Committee resumes hearings on Heads of Martime Area and Foreshore (Amendment) Bill

11 November 13
Environment Committee begins hearings on Heads of Martime Area and Foreshore (Amendment) Bill

6 November 13
Environment Committee to focus on local government reform

4 November 13
Environment Committee to focus on Britain’s nuclear power programme and EU regulations

7 October 13
Wind energy and climate change on the agenda of Environment Committee

2 October 13
Sub Committee to resume review of 20-Year Strategy for the Irish Language

2 October 13
Athbhreithniú ar an Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge le hatógáil ag an bhFochoiste

30 September 13
Environment Committee to focus on management of housing associations

27 September 13
Environment Committee requests input to shape Local Government Reform

24 September 13
Cancellation of Environment Committee meeting

23 September 13
Environment Committee to focus on Britain’s nuclear power programme

18 September 13
Sub Committee to review 20-Year Strategy for the Irish Language

18 September 13
Athbhreithniú ar an Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge le déanamh ag Fochoiste

17 July 13
‘Grandfather’ clause should be considered in legislation defining title of architect - Environment Committee

15 July 13
Environment Committee to launch report on Registration of the Title of Architect

15 July 13
Environment Committee to meet Chairperson Designate of the Heritage Council

11 July 13
Environment Committee to conclude hearings on Climate Bill

9 July 13
Environment Committee to discuss Climate Bill with Minister Hogan

8 July 13
Sub-Committee on Arts, Heritage and Gaeltacht to discuss revised estimates

8 July 13
Sub-Committee on Environment, Community and Local Government to discuss revised estimates

4 July 13
Environment Committee to hold three days of hearings on Climate Bill

1 July 13
Climate Bill hearings continue at Environment Committee

19 June 13
Environment Committee resumes hearings on Climate Bill

11 June 13
Committee on Environment, Culture and the Gaeltacht to meet Conor Skehan

10 June 13
Committee on Environment, Culture and the Gaeltacht to meet Comhaltas Ceoltóirí Eireann

29 May 13
Environment Sub-Committee to consider Residential Tenancies (Amendment) (No.2) Bill 2012

21 May 13
Environment Sub-Committee to consider Housing (Amendment) Bill 2013

17 May 13
Environment Committee to start hearings on Climate Bill next week

16 May 13
Local authorities must explain why they have not drawn down allocations for Traveller housing – Environment Committee

13 May 13
Environment Committee to discuss Traveller housing issues with local authorities and Traveller representatives

13 May 13
European parliamentarians hear of economic imperative for supporting renewables and energy efficiency

10 May 13
European parliamentarians to consider policies to foster clean energy

29 April 13
Environment Committee to consider European Environmental Action Plan

22 April 13
Environment Committee to continue hearings on the impact of flooding on communities

16 April 13
Environment Committee to discuss climate change with vulnerable communities in developing world

15 April 13
Environment Committee to continue hearings on the impact of flooding on communities

27 March 13
Environment Committee seeks submissions on climate change bill

25 March 13
Environment Committee to meet Kildare County Council as part of hearings on flooding

19 March 13
Environment Committee to meet Irish Insurance Federation as part of hearings on flooding

11 March 13
Environment Committee resumes hearings on impact of flooding on communities

4 March 13
Deis ag daltaí a gcuid a rá agus Seachtain na Gaeilge á comóradh ag Coiste Oireachtais

4 March 13
Students have their say as Oireachtas Committee marks Seachtain na Gaeilge

26 February 13
Environment Sub-Committee to discuss Water Services Bill 2013

25 February 13
Environment Committee to continue hearings on the impact of flooding on communities

11 February 13
IFA to attend Environment Committee to discuss impact of flooding on farmers

11 February 13
IFA to attend Environment Committee to discuss impact of flooding on farmers

5 February 13
Environment Sub-Committee to discuss Electoral (Amendment) (Dáil Constituencies) Bill 2012

28 January 13
Environment Committee to discuss planning policy with Minister Jan O’Sullivan TD

17 December 12
Environment Committee to discuss EU legislative proposal COM(2012)628

12 December 12
Minister for the Environment to discuss priorities for Ireland’s EU presidency with Environment Committee

10 December 12
Sub-Committee on Environment, Community and Local Government to discuss 2012 Supplementary Estimates

3 December 12
Environment Committee to discuss building regulations with SEAI and Department of the Environment

26 November 12
An Comhchoiste um Chomhshaol chun Bualadh le Cathaoirligh Ainmnithe Údarás na Gaeltachta agus Choimisiún Forbartha an Iarthair

26 November 12
Environment Committee to meet Chairperson designates of Údarás na Gaeltachta and Western Development Commission

19 November 12
Environment Committee to discuss EU Presidency priorities with EU Environment Commissioner

12 November 12
Environment Committee to meet Ministers to discuss allocations for 2013

7 November 12
Environment Committee to discuss preservation of historic buildings in Moore Street

5 November 12
Environment Committee to discuss establishment and future governance of Uisce Éireann

25 October 12
Environment Committee calls for greater promotion of biomass for fuel and energy

22 October 12
Environment Committee to discuss local government reform and climate policy

16 October 12
HomeBond should not be part of new Building Regulations Advisory Board - Environment Committee

16 October 12
Michael McCarthy TD elected Cathaoirleach of Environment Committee

15 October 12
Oireachtas Environment Committee to discuss building regulations

8 October 12
Oireachtas Environment Committee to meet with An Bord Pleanála chair Dr Mary Kelly

4 October 12
Oireachtas Environment Committee engages in wide ranging discussion on retail planning with Northern Ireland Environment Committee

1 October 12
Committee on Environment, Culture and the Gaeltacht to meet with Chair of Housing Finance Agency

28 September 12
Oireachtas Environment Committee to co-host discussion on planning and town centres with Northern Ireland Environment Committee

25 September 12
Geo-coding of areas as being of flood risk by insurers must be reviewed - Environment Committee

24 September 12
Environment Committee to discuss difficulties obtaining home insurance in flood risk areas with IIF

23 July 12
Environment Committee to meet Pyrite Panel Chairman

19 July 12
One agency should oversee management and protection of the Shannon - Environment Committee report

16 July 12
Environment Committee to discuss climate change with Trócaire and the IIEA

16 July 12
Environment Committee to discuss report on water provision with New Era Project Minister

10 July 12
Sub-Committee on Environment to discuss Electoral Bill with Environment Minister

2 July 12
Environment Committee to discuss Building Control Act 2007 with architects’ groups

This Committee was established on 12 June 2012. It assumed relevant responsibilities from the Joint Committee on the Environment, Transport, Culture and the Gaeltacht. View press releases from this Committee.