Joint Committee on the Irish Language, the Gaeltacht and the Islands 

The Oireachtas Standing Joint Committee on the Irish Language, the Gaeltacht and the Islands is dedicated to promoting the use of Irish as a vernacular language in every aspect of Irish life.  It promotes the use of Irish in the community, in the arts, in education, in sport, in business, in the media and in politics.  The Committee is working towards providing a meaningful and visible reality to the Irish language’s status as Ireland’s first official language. 

What's on this week

The next meeting of the Joint Committee on the Irish language, the Gaeltacht and the Islands will take place at 17:00, 02 May 2017 in Committee Room 4, Leinster House 2000.

Tionólfar an chéad chruinniú eile de Chomhchoiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus na nOileán ar 17:00, 02 Bealtaine 2017 i Seomra Coiste 4, Teach Laighin 2000.
(i) Plean infheistíochta na Gaeilge agus na Gaeltachta aontaithe ag 80 grúpa Gaeilge agus Gaeltachta;
(ii) Tráchtaireacht ar Chóras na Scéimeanna Teanga – Tuairisc an Choimisinéara Teanga faoi Alt 29 d’Acht na dTeangacha Oifigiúla, 2003.

Seán Kyne T.D. Uasal – Aire Stáit do Ghnóthaí Gaeltachta agus Acmhainní Nádúrtha
An Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta

News from the Committee

4 April 17
Irish Language Committee to meet with An Coimisinéir Teanga

20 March 17
Irish Language Committee to discuss impact on Irish language post-Brexit

6 March 2017
Irish Language Committee to hear from schools as part of Seachtain na Gaeilge

View older press releases

 

Connect with us