Commitee News

4 May 12 - Committee on Investigations, Oversight and Petitions to advance An Coimisinéir Teanga's concerns

4 May 12 -  Cuirfidh an Coiste um Imscrúduithe, Formhaoirsiú agus Achainíocha ábhar buartha an Choimisinéara Teanga chun cinn

1 May 12 -  An Coimisinéir Teanga le teacht os comhair an Choiste um Imscrúduithe, Formhaoirsiú agus Achainíocha.

1 May 12 -  Committee on Investigations, Oversight and Petitions to hear from An Coimisinéir Teanga

6 March 12 - Committee to hear from leading official on public service reform

6 March 12 - Athchóiriú na Seirbhíse Poiblí faoi chaibidil ag oifigeach ceannais ag cruinniú Coiste

28 February 12 - Committee on Investigations, Oversight and Petitions to hear from Defence Forces Ombudsman

28 February 12 - An Coiste um Imscrúduithe, Formhaoirsiú agus Achainíocha le haitheasc ón Ombudsman d’Óglaigh na hÉireann a éisteacht

20 February 12 - Committee to discuss voter behaviour in Oireachtas Inquiry Referendum

25 January 12 - New Committee to place citizens at heart of parliamentary system

23 January 12 - Report launch: new Committee on Public Service Oversight and Petitions

20 February 12 - Committee to discuss voter behaviour in Oireachtas Inquiry Referendum

20 February 12 - Coiste le hiompar vótálaithe sa Reifreann maidir le Fiosrúcháin Oireachtais a Phlé

25 January 12 - New Committee to place citizens at heart of parliamentary system

23 January 12 - Report launch: new Committee on Public Service Oversight and Petitions

23 January 12 - Seoladh Tuarascála: Coiste nua um Fhormhaoirsiú ar an tSeirbhís Phoiblí agus Achainíocha

14 December 11 - Oireachtas Committee on Investigations, Oversight and Petitions to meet Minister for Public Expenditure and Reform

11 October 2011 - Oireachtas Committee on Investigations, Oversight and Petitions to hear from Ombudsman for Children 

3 October 2011 - Oireachtas Committee on Investigations, Oversight and Petitions to undertake a study visit to the Scottish Parliament

20 September 2011 -Oireachtas Committee on Investigations, Oversight and Petitions to hear from the European Parliament’s Petitions Committee

13 September 2011- Oireachtas Committee on Investigations, Oversight and Petitions to hear from the Minister for Public Expenditure and Reform on the powers proposed to be conferred on the Oireachtas to conduct in-depth inquiries 

6 July 2011 - Peadar Tóibín, TD elected Cathaoirleach of the Oireachtas Committee on Investigations, Oversight and Petitions

 

Keep in Touch

Follow us on TwitterJoin us on Facebook Go to or Videos on You Tube Follow us on Flickr