Acts of the Oireachtas 1997 - 2018 (PDF format)

Year 2018 ¦ 2017 ¦ 2016 ¦ 2015 ¦ 2014 ¦ 2013 ¦ 2012 ¦ 2011 ¦ 2010 ¦ 2009 ¦ 2008 ¦ 2007 ¦ 2006 ¦ 2005 ¦ 2004 ¦ 2003 ¦ 2002 ¦ 2001 ¦ 2000 ¦ 1999 ¦ 1998 ¦ 1997 ¦ 1996 ¦ 1995 ¦ 1994 ¦ 1993 ¦ 1992 ¦ 1991

December 1992
21 December 1992
Adobe PDF format documentAn tAcht um Scrúdóireacht Scannán (Leasú) 1992 (Uimhir 29 of 1992)
Censorship of Films (Amendment Act) 1992
[view more]
18 December 1992
Adobe PDF format documentAn tAcht Airgeadais (Uimh. 2), 1992 (Uimhir 28 of 1992)
Finance (No. 2) Act , 1992
[view more]
18 December 1992
Adobe PDF format documentAn tAcht Leithreasa, 1992 (Uimhir 26 de 1992)
Appropriation Act, 1992
[view more]
18 December 1992
Adobe PDF format documentAn tAcht um Aistrithe Airgeadais 1992 (Uimhir 27 de 1992)
Financial Transfers Act , 1992
[view more]
November 1992
11 November 1992
Adobe PDF format documentAcht na gComhphobal Eorpach (Leasú), 1992 (Uimhir 24 1992)
European Communities (Amendment) Act, 1992
[view more]
11 November 1992
Adobe PDF format documentAn tAcht um Choimisiún Talún na hÉireann (Díscaoileadh), 1992 (Uimhir 25 de 1992)
Irish Land Commission (Dissolution) Act, 1992
[view more]
October 1992
30 October 1992
Adobe PDF format documentAcht an Reifrinn (Leasú)(Uimh. 2), 1992 (Uimhir 22 de 1992)
Referendum (Amendment)(No. 2) Act , 1992
[view more]
July 1992
23 July 1992
Adobe PDF format documentAcht na d'Tithe (Forálacha Ilghnéitheacha), 1992 (Uimhir 18 de 1992)
Housing (Miscellaneous Provisions) Act, 1992
[view more]
23 July 1992
Adobe PDF format documentAn tAcht um Banc ACC, 1992 (Uimhir 21 de 1992)
ICC Bank Act , 1992
[view more]
23 July 1992
Adobe PDF format documentAn tAcht um Sláinte (Beartú Muiríne)(Leasú), 1992 (Uimhir 20 de 1992)
Health (Family Planning)(Amendment) Act, 1992
[view more]
20 July 1992
Adobe PDF format documentAn tAcht Imeall Trágha (Leasú), 1992 (Uimhir 17 de 1992)
Foreshore (Amendment) Act , 1992
[view more]
19 July 1992
Adobe PDF format documentAcht na gColáistí Teicniúla Réigiúnacha, 1992 (Uimhir 16 de 1992)
Regional Technical Colleges Act, 1992
[view more]
11 July 1992
Adobe PDF format documentAn tAcht um Rialú Madraí (Leasú), 1992 (Uimhir 13 de 1992)
Control of Dogs (Amendment) Act , 1992
[view more]
June 1992
10 June 1992
Adobe PDF format documentAn tAcht um Lárionaid Chuanta Iascaigh (Leasú), 1992 (Uimhir 10 de 1992)
Fishery Harbour Centres (Amendment) Act, 1992
[view more]
May 1992
28 May 1992
Adobe PDF format documentAn tAcht Airgeadais, 1992 (Uimhir 9 de 1992)
Finance Act 1992
[view more]
April 1992
16 April 1992
Adobe PDF format documentAn tAcht um Banc ACC, 1992 (Uimhir 6 de 1992)
ACC Bank Act , 1992
[view more]
March 1992
18 March 1992
Adobe PDF format documentAn tAcht um Margaí Luimnigh, 1992 (Príobháideach) (Uimhir P1 de 1992)
Limerick Markets Act 1992 [Private]
[view more]
18 March 1992
Adobe PDF format documentAn tAcht um an Oireachtas (Liúntais do Chomhaltaí) agus Oifigí Aireachta agus Parlaiminte (Leasú), 1992 (Uimhir 3 de 1992)
Oireachtas (Allowances to Members) and Ministerial and Parliamentary Offices (Amendment) Act , 1992
[view more]
11 March 1992
Adobe PDF format documentAn tAcht Loingis Ceannaíochta, 1992 (Uimhir 2 de 1992)
Merchant Shipping Act, 1992
[view more]
February 1992
27 February 1992
Adobe PDF format documentAcht na bPaitinní, 1992 (Uimhir 1 de 1992)
Patents Act , 1992
[view more]
Popular Documents in this category:
25 January 2007 For a full Listing of Acts prior to 2003 (See more ...
30 July 2013 Act Number 35 of 2013 (See more ...
19 July 2004 Act No. 30 of 2004 (See more ...
22 June 2005 Act Number 10 of 2005 (See more ...
08 July 2005 Act Number 14 of 2005 (See more ...