Acts of the Oireachtas 1997 - 2018 (PDF format)

Year 2018 ¦ 2017 ¦ 2016 ¦ 2015 ¦ 2014 ¦ 2013 ¦ 2012 ¦ 2011 ¦ 2010 ¦ 2009 ¦ 2008 ¦ 2007 ¦ 2006 ¦ 2005 ¦ 2004 ¦ 2003 ¦ 2002 ¦ 2001 ¦ 2000 ¦ 1999 ¦ 1998 ¦ 1997 ¦ 1996 ¦ 1995 ¦ 1994 ¦ 1993 ¦ 1992 ¦ 1991

December 1999
17 December 1999
Adobe PDF format documentAn tAcht Iascaigh (Leasú), 1999
Uimhir 35 de 1999 (Féach Bille 55 de 1999)
[view more]
17 December 1999
Adobe PDF format documentFisheries (Amendment) Act, 1999
Act No. 35 of 1999 (See Bill Number 55 of 1999)
[view more]
16 December 1999
Adobe PDF format documentAn tAcht Leithreasa, 1999
Uimhir 34 de 1999 (Féach Bille 69 de 1999)
[view more]
16 December 1999
Adobe PDF format documentAn tAcht um Chiste Sealbhaíochta Sealadach do Dhliteanais Aoisliúntais, 1999
Uimhir 33 de 1999 (Féach Bille 63 de 1999)
[view more]
16 December 1999
Adobe PDF format documentAppropriation Act, 1999
Act No. 34 of 1999 (See Bill Number 69 of 1999)
[view more]
16 December 1999
Adobe PDF format documentTemporary Holding Fund for Superannuation Liabilities Act, 1999
Act No. 33 of 1999 (See Bill Number 63 of 1999)
[view more]
15 December 1999
Adobe PDF format documentAn tAcht Comhdhluite Dleachtanna Stampa 1999
Uimhir 31 de 1999 (Féach Bille 56 de 1999)
[view more]
15 December 1999
Adobe PDF format documentAcht na gCuideachtaí (Leasú) (Uimh. 2), 1999
Uimhir 30 de 1999 (Féach Bille 15 de 1999)
[view more]
15 December 1999
Adobe PDF format documentAn tAcht Deochanna Meisciúla, 1999
Uimhir 32 de 1999 (Féach Bille 35 de 1999)
[view more]
15 December 1999
Adobe PDF format documentAn tAcht um Banc ICC, 1999
Uimhir 29 de 1999 (Féach Bille 59 de 1999)
[view more]
15 December 1999
Adobe PDF format documentICC Bank Act, 1999
Act No. 29 of 1999 (See Bill Number 59 of 1999)
[view more]
15 December 1999
Adobe PDF format documentStamp Duties Consolidation Act, 1999
Act No. 31 of 1999 (See Bill Number 56 of 1999)
[view more]
15 December 1999
Adobe PDF format documentIntoxicating Liquor Act, 1999
Act No. 32 of 1999 (See Bill Number 35 of 1999)
[view more]
15 December 1999
Adobe PDF format documentCompanies (Amendment) (No. 2) Act, 1999
Act No. 30 of 1999 (See Bill Number 15 of 1999)
[view more]
November 1999
13 November 1999
Adobe PDF format documentAn tAcht Craolacháin (Tuairisciú Teilifíse Mórócáidí), 1999
Uimhir 28 de 1999 (Féach Bille 20 de 1999)
[view more]
13 November 1999
Adobe PDF format documentBroadcasting (Major Events Television Coverage) Act, 1999
Act No. 28 of 1999 (See Bill Number 20 of 1999)
[view more]
October 1999
26 October 1999
Adobe PDF format documentÚdarás na Gaeltachta (Amendment) (No. 2) Act, 1999
An tAcht um Údarás na Gaeltachta (Leasú) (Uimh. 2), 1999 Act No. 27 of 1999 (Féach Bille 41 de 1999)
[view more]
July 1999
13 July 1999
Adobe PDF format documentAcht na gCáilíochtaí (Oideachas agus Oiliúint), 1999
Uimhir 26 de 1999 (Féach Bille 9 de 1999)
[view more]
13 July 1999
Adobe PDF format documentAcht na gCúirteanna (Forálacha Forlíontacha) (Leasú), 1999
(Uimhir 25 de 1999)
[view more]
13 July 1999
Adobe PDF format documentCourts (Supplemental Provisions) (Amendment) Act, 1999
Act No. 25 of 1999 (See Bill - Number 32 of 1999)
[view more]
13 July 1999
Adobe PDF format documentQualifications (Education and Training) Act, 1999
Act No. 26 of 1999 (See Bill Number 9 of 1999)
[view more]
11 July 1999
Adobe PDF format documentAn tAcht um Rásaíocht Capall agus Con (Táillí agus Tobhaigh Ghealltóireachta), 1999
Uimhir 24 de 1999 (Féach Bille 31 de 1999)
[view more]
11 July 1999
Adobe PDF format documentAn tAcht um Rialáil Leictreachais, 1999
Uimhir 23 de 1999 (Féach Bille 67 de 1998)
[view more]
11 July 1999
Adobe PDF format documentElectricity Regulation Act, 1999
Act No. 23 of 1999 (See Bill Number 67 of 1998)
[view more]
11 July 1999
Adobe PDF format documentHorse and Greyhound Racing (Betting Charges and Levies) Act, 1999
Act No. 24 of 1999 (See Bill Number 31 of 1999)
[view more]
07 July 1999
Adobe PDF format documentAn tAcht Inimirce, 1999
Uimhir 22 de 1999 (Féach Bille 2 de 1999)
[view more]
07 July 1999
Adobe PDF format documentAn tAcht Forbartha Mianraí, 1999
Uimhir 21 de 1999 (Féach Bille 13 de 1999)
[view more]
07 July 1999
Adobe PDF format documentMinerals Development Act, 1999
Act No. 21 of 1999 (See Bill Number 13 of 1999)
[view more]
07 July 1999
Adobe PDF format documentImmigration Act, 1999
Act No. 22 of 1999 (See Bill Number 2 of 1999)
[view more]
06 July 1999
Adobe PDF format documentAcht na gColáistí Teicniúla Réigiúnacha (Leasú), 1999
Uimhir 20 de 1999 (Féach Bille Uimhir 30 de 1999)
[view more]
06 July 1999
Adobe PDF format documentAcht na hOidhreachta Ailtireachta (Fardal Náisiúnta) agus na Séadchomharthaí Stairiúla (Forálacha Ilghnéitheacha), 1999
Uimhir 19 de 1999 (Féach Bille 76 de 1998)
[view more]
06 July 1999
Adobe PDF format documentArchitectural Heritage (National Inventory) and Historic Monuments (Miscellaneous Provisions) Act, 1999
Act No. 19 of 1999 (See Bill Number 76 of 1998)
[view more]
06 July 1999
Adobe PDF format documentRegional Technical Colleges (Amendment) Act, 1999
Act No. 20 of 1999 (See Bill Number 30 of 1999)
[view more]
June 1999
30 June 1999
Adobe PDF format documentAn tAcht um Thruailliú na Farraige (Leasú), 1999
Uimhir 18 de 1999 (Féach Bille 59 de 1998)
[view more]
30 June 1999
Adobe PDF format documentAn tAcht Rialtais Áitiúil (Pleanáil agus Forbairt), 1999
Uimhir 17 de 1999 (Féach Bille 71 de 1998)
[view more]
30 June 1999
Adobe PDF format documentSea Pollution (Amendment) Act, 1999
Act No. 18 of 1999 (See Bill Number 59 of 1998)
[view more]
30 June 1999
Adobe PDF format documentLocal Government (Planning and Development) Act, 1999
Act No. 17 of 1999 (See Bill Number 71 of 1998)
[view more]
25 June 1999
Adobe PDF format documentAn tAcht um Chomhaontú na Breataine-na hÉireann (Leasú), 1999
Uimhir 16 de 1999 (Féach Bille 33 de 1999)
[view more]
25 June 1999
Adobe PDF format documentBritish-Irish Agreement (Amendment) Act, 1999
Act No. 16 of 1999 (See Bill Number 33 of 1999))
[view more]
23 June 1999
Adobe PDF format documentAn tAcht um Iompar ar Bhóithre, 1999
Uimhir 15 de 1999 (Féach Bille 78 de 1998)
[view more]

Page 1 ¦ 2 next page

Popular Documents in this category:
25 January 2007 For a full Listing of Acts prior to 2003 (See more ...
30 July 2013 Act Number 35 of 2013 (See more ...
19 July 2004 Act No. 30 of 2004 (See more ...
22 June 2005 Act Number 10 of 2005 (See more ...
08 July 2005 Act Number 14 of 2005 (See more ...