Acts of the Oireachtas 1997 - 2018 (PDF format)

Year 2018 ¦ 2017 ¦ 2016 ¦ 2015 ¦ 2014 ¦ 2013 ¦ 2012 ¦ 2011 ¦ 2010 ¦ 2009 ¦ 2008 ¦ 2007 ¦ 2006 ¦ 2005 ¦ 2004 ¦ 2003 ¦ 2002 ¦ 2001 ¦ 2000 ¦ 1999 ¦ 1998 ¦ 1997 ¦ 1996 ¦ 1995 ¦ 1994 ¦ 1993 ¦ 1992 ¦ 1991

December 2009
23 December 2009
Adobe PDF format documentAcht na gCuideachtaí (Forálacha Ilghnéitheacha) 2009
Uimhir 45 de 2009 (Féach Bille Uimhir 69 de 2009)
[view more]
23 December 2009
Adobe PDF format documentCompanies (Miscellaneous Provisions) Act 2009
Act Number 45 of 2009 (See Bill Number 69 of 2009)
[view more]
23 December 2009
Adobe PDF format documentAn tAcht um Athchóiriú an Dlí Reachtúil 2009
Uimhir 46 de 2009 (Féach Bille Uimhir 33 de 2009)
[view more]
23 December 2009
Adobe PDF format documentStatute Law Revision Act 2009
Act Number 46 of 2009 (See Bill Number 33 of 2009)
[view more]
21 December 2009
Adobe PDF format documentAn tAcht Leasa Shóisialaigh agus Pinsean (Uimh. 2) 2009
Uimhir 43 de 2009 (Féach Bille Uimhir 76 de 2009)
[view more]
21 December 2009
Adobe PDF format documentSocial Welfare and Pensions (No. 2) Act 2009
Act Number 43 of 2009 (See Bill Number 76 of 2009)
[view more]
21 December 2009
Adobe PDF format documentAn tAcht um Choimisiún Thithe an Oireachtais (Leasú) 2009
Uimhir 44 de 2009 (Féach Bille Uimhir 72 de 2009)
[view more]
21 December 2009
Adobe PDF format documentHouses of the Oireachtas Commission (Amendment) Act 2009
Act Number 44 of 2009 (See Bill Number 72 of 2009)
[view more]
20 December 2009
Adobe PDF format documentAn tAcht Foraoiseachta (Leasú) 2009
Uimhir 40 de 2009 (Féach Bille Uimhir 74 de 2009)
[view more]
20 December 2009
Adobe PDF format documentForestry (Amendment) Act 2009
Act Number 40 of 2009 (See Bill Number 74 of 2009)
[view more]
20 December 2009
Adobe PDF format documentAn tAcht Leithreasa 2009
Uimhir 42 de 2009 (Féach Bille Uimhir 78 de 2009)
[view more]
20 December 2009
Adobe PDF format documentAppropriation Act 2009
Act Number 42 of 2009 (See Bill Number 78 of 2009)
[view more]
20 December 2009
Adobe PDF format documentAn tAcht um Bearta Airgeadais Éigeandála ar mhaithe le Leas an Phobail (Uimh. 2 2009)
Uimhir 41 de 2009 (Féach Bille Uimhir 77 de 2009)
[view more]
20 December 2009
Adobe PDF format documentFinancial Emergency Measures in the Public Interest (No. 2) Act 2009
Act Number 41 of 2009 (See Bill Number 77 of 2009)
[view more]
15 December 2009
Adobe PDF format documentForeshore and Dumping at Sea (Amendment) Act 2009
Act Number 39 of 2009 (See Bill Number 68 of 2009)
[view more]
15 December 2009
Adobe PDF format documentAn tAcht um Imeall Trá agus um Dhumpáil ar Farraige (Leasú) 2009
Uimhir 39 de 2009 (Féach Bille Uimhir 68 de 2009)
[view more]
09 December 2009
Adobe PDF format documentAn tAcht um Áiseanna Saothair (Leasú) 2009
Uimhir 38 de 2009 (Féach Bille Uimhir 62 de 2009)
[view more]
09 December 2009
Adobe PDF format documentLabour Services (Amendment) Act 2009
Act Number 38 of 2009 (See Bill Number 62 of 2009)
[view more]
November 2009
27 November 2009
Adobe PDF format documentAn tAcht um Rialáil Iompair Phoiblí 2009
Uimhir 37 de 2009 (Féach Bille Uimhir 59 de 2009)
[view more]
27 November 2009
Adobe PDF format documentPublic Transport Regulation Act 2009
Act Number 37 of 2009 (See Bill Number 59 of 2009)
[view more]
24 November 2009
Adobe PDF format documentAn tAcht Cosanta (Forálacha Ilghnéitheacha) 2009
Uimhir 35 de 2009 (Féach Bille Uimhir 58 de 2009)
[view more]
24 November 2009
Adobe PDF format documentDefence (Miscellaneous Provisions) Act 2009
No. 35 of 2009 (See Bill Number 58 of 2009)
[view more]
24 November 2009
Adobe PDF format documentAcht na gCúirteanna agus na nOifigeach Cúirte 2009
Uimhir 36 de 2009 (Féach Bille Uimhir 57 de 2009)
[view more]
24 November 2009
Adobe PDF format documentCourts and Court Officers Act 2009
Act Number 36 of 2009 (See Bill Number 57 of 2009)
[view more]
22 November 2009
Adobe PDF format documentAn tAcht fán nGníomhaireacht Naisiúnta um Bainistíocht Sócmhainní 2009
Uimhir 34 de 2009 (Féach Bille Uimhir 60 de 2009)
[view more]
22 November 2009
Adobe PDF format documentNational Asset Management Agency Act 2009
Act Number 34 of 2009 (See Bill Number 60 of 2009)
[view more]
October 2009
27 October 2009
Adobe PDF format documentAcht an Aontais Eorpaigh 2009
Uimhir 33 de 2009 (Féach Bille Uimhir 63 de 2009)
[view more]
27 October 2009
Adobe PDF format documentEuropean Union Act 2009
Act Number 33 of 2009 (See Bill Number 63 of 2009)
[view more]
15 October 2009
Adobe PDF format documentTwenty-eighth Amendment of the Constitution (Treaty of Lisbon) Act 2009
(See Bill Number 49 of 2009)
[view more]
July 2009
23 July 2009
Adobe PDF format documentAn tAcht um Chlúmhilleadh 2009
Uimhir 31 de 2009 (Féach Bille Uimhir 43 de 2006)
[view more]
23 July 2009
Adobe PDF format documentDefamation Act 2009
Act Number 31 of 2009 (See Bill Number 43 of 2006)
[view more]
23 July 2009
Adobe PDF format documentAn tAcht um Cheartas Coiriúil (Leasú) 2009
Uimhir 32 de 2009 (Féach Bille Uimhir 45 de 2009)
[view more]
23 July 2009
Adobe PDF format documentCriminal Justice (Amendment) Act 2009
Act Number 32 of 2009 (See Bill Number 45 of 2009)
[view more]
21 July 2009
Adobe PDF format documentAn tAcht um Cheartas Coiriúil (Forálacha Ilghnéitheacha) 2009
Uimhir 28 de 2009 (Féach Bille Uimhir 29 de 2009)
[view more]
21 July 2009
Adobe PDF format documentCriminal Justice (Miscellaneous Provisions) Act 2009
Act Number 28 of 2009 (See Bill Number 29 of 2009)
[view more]
21 July 2009
Adobe PDF format documentAn tAcht Sláinte (Forálacha Ilghnéitheacha) 2009
Uimhir 25 de 2009 (Féach Bille Uimhir 11 de 2009)
[view more]
21 July 2009
Adobe PDF format documentHealth (Miscellaneous Provisions) Act 2009
Act Number 25 of 2009 (See Bill Number 11 of 2009)
[view more]
21 July 2009
Adobe PDF format documentAn tAcht um Athchóiriú an Dlí Talún agus Tíolactha 2009
Uimhir 27 de 2009 (Féach Bille Uimhir 31 de 2006)
[view more]
21 July 2009
Adobe PDF format documentLand and Conveyancing Law Reform Act 2009
Act Number 27 of 2009 (See Bill Number 31 of 2006)
[view more]
21 July 2009
Adobe PDF format documentAn tAcht Rialtais Áitiúil (Muirir) 2009
Uimhir 30 de 2009 (Féach Bille Uimhir 41 de 2009)
[view more]

Page 1 ¦ 2 ¦ 3 next page

Popular Documents in this category:
25 January 2007 For a full Listing of Acts prior to 2003 (See more ...
30 July 2013 Act Number 35 of 2013 (See more ...
19 July 2004 Act No. 30 of 2004 (See more ...
22 June 2005 Act Number 10 of 2005 (See more ...
08 July 2005 Act Number 14 of 2005 (See more ...