Acts of the Oireachtas 1997 - 2018 (PDF format)

Year 2018 ¦ 2017 ¦ 2016 ¦ 2015 ¦ 2014 ¦ 2013 ¦ 2012 ¦ 2011 ¦ 2010 ¦ 2009 ¦ 2008 ¦ 2007 ¦ 2006 ¦ 2005 ¦ 2004 ¦ 2003 ¦ 2002 ¦ 2001 ¦ 2000 ¦ 1999 ¦ 1998 ¦ 1997 ¦ 1996 ¦ 1995 ¦ 1994 ¦ 1993 ¦ 1992 ¦ 1991

December 2010
22 December 2010
Adobe PDF format documentAn tAcht Sláinte Poiblí (Tobac) (Leasú) 2010
Uibhir 39 of 2010 (Féach Bille Uimhir 54 de 2010)
[view more]
22 December 2010
Adobe PDF format documentPublic Health (Tobacco) (Amendment) Act 2010
Act Number 39 of 2010 (See Bill Number 54 of 2010)
[view more]
22 December 2010
Adobe PDF format documentAn tAcht um an Dlí Coiriúil (Gealtacht) 2010
Uibhir 40 of 2010 (Féach Bille Uimhir 5 de 2010)
[view more]
22 December 2010
Adobe PDF format documentCriminal Law (Insanity) Act 2010
No. 40 of 2010 (See Bill No. 5 of 2010)
[view more]
22 December 2010
Adobe PDF format documentAn tAcht um Bearta Airgeadais Éigeandála ar Mhaithe le Leas an Phobail 2010
Uibhir 38 of 2010 (Féach Bille Uimhir 55 de 2010)
[view more]
22 December 2010
Adobe PDF format documentFinancial Emergency Measures in the Public Interest Act 2010
No. 38 of 2010 (See Bill No.55 of 2010)
[view more]
21 December 2010
Adobe PDF format documentAn tAcht um Fhorais Chreidmheasa (Cobhsúchán)
Uimhir 36 de 2010(Féach Bille Uimhir 58 de 2010)
[view more]
21 December 2010
Adobe PDF format documentAn tAcht Leasa Shóisialaigh agus Pinsean 2010
Uimhir 37 de 2010(Féach Bille Uimhir 51 de 2010)
[view more]
21 December 2010
Adobe PDF format documentSocial Welfare and Pensions Act 2010
Act Number 37 of 2010 (See Bill Number 51 of 2010)
[view more]
21 December 2010
Adobe PDF format documentCredit Institutions (Stabilisation) Act 2010
Act Number 36 of 2010 (See Bill Number 58 of 2010)
[view more]
17 December 2010
Adobe PDF format documentAn tAcht Leithreasa 2010
Uibhir 35 of 2010 (Féach Bille Uimhir 59 de 2010)
[view more]
17 December 2010
Adobe PDF format documentAppropriation Act 2010
Act Number 35 of 2010 (See Bill Number 59 of 2010)
[view more]
17 December 2010
Adobe PDF format documentAn tAcht Leasa Shóisialaigh 2010
Uibhir 34 of 2010 (Féach Bille Uimhir 56 de 2010)
[view more]
17 December 2010
Adobe PDF format documentSocial Welfare Act 2010
No. 34 of 2010 (See Bill No. 56 of 2010)
[view more]
15 December 2010
Adobe PDF format documentAn tAcht um Éilliú a Chosc (Leasú) 2010
Uibhir 33 of 2010 (Féach Bille Uimhir 34 de 2008)
[view more]
15 December 2010
Adobe PDF format documentPrevention of Corruption (Amendment) Act 2010
No. 33 of 2010 (See Bill No. 34 of 2008)
[view more]
08 December 2010
Adobe PDF format documentAn tAcht Ceimiceán (Leasú) 2010
Uimhir 32 de 2010 (Féach Bille Uimhir 47 de 2010)
[view more]
08 December 2010
Adobe PDF format documentChemicals (Amendment) Act 2010
Act Number 32 of 2010 (See Bill Number 47 of 2010)
[view more]
November 2010
23 November 2010
Adobe PDF format documentAn tAcht Comhdhlúite Cánanch Breisluacha, 2010
Uimhir 31 de 2010(Féach Bille Uimhir 49 de 2010)
[view more]
23 November 2010
Adobe PDF format documentValue-Added Tax Consolidation Act No. 31 of 2010
Act Number 31 of 2010 (See Bill Number 49 of 2010)
[view more]
July 2010
26 July 2010
Adobe PDF format documentAn tAcht um Pleanáil agus Forbairt (Leasú) 2010
Uimhir 30 de 2010(Féach Bille Uimhir 34 de 2009)
[view more]
26 July 2010
Adobe PDF format documentPlanning and Development (Amendment) Act 2010
Act Number 30 of 2010 (See Bill Number 34 of 2009)
[view more]
21 July 2010
Adobe PDF format documentAn tAcht um Bunachais Pórúcháin Madraí 2010
Uimhir 29 de 2010 (Féach Bille Uimhir 79 de 2009)
[view more]
21 July 2010
Adobe PDF format documentDog Breeding Establishments Act 2010
Act Number 29 of 2010 (See Bill Number 79 of 2009) See Bill Number 79 of 2009)
[view more]
21 July 2010
Adobe PDF format documentAn tAcht Leasa Shóisialaigh (Forálacha Ilghnéitheacha) 2010
Uimhir 28 de 2010 (Féach Bille Uimhir 27 de 2010)
[view more]
21 July 2010
Adobe PDF format documentSocial Welfare (Miscellaneous Provisions) Act 2010
Act Number 28 of 2010 (See Bill Number 27 of 2010)
[view more]
20 July 2010
Adobe PDF format documentAn tAcht um Nós Imeachta Coiriúil 2010
Uimhir 27 de 2010 (Féach Bille Uimhir 31 de 2009)
[view more]
20 July 2010
Adobe PDF format documentCriminal Procedure Act 2010
Act Number 27 of 2010 (See Bill Number 31 of 2009)
[view more]
20 July 2010
Adobe PDF format documentAn tAcht um Thrácht ar Bhóithre 2010
Uimhir 25 de 2010 (Féach Bille Uimhir 65 de 2009)
[view more]
20 July 2010
Adobe PDF format documentRoad Traffic Act 2010
Act Number 25 of 2010 (See Bill Number 65 of 2009)
[view more]
20 July 2010
Adobe PDF format documentÚdarás na Gaeltachta (Amendment) Act 2010
Act Number 26 of 2010 (See Bill Number 31 of 2010)
[view more]
19 July 2010
Adobe PDF format documentAn tAcht um Páirtnéireacht Shibhialta agus um Chearta agus Oibleagáidí Áirithe de chuid Comhchónaitheoirí 2010
Uimhir 24 de 2010 (Féach Bille Uimhir 44 de 2009)
[view more]
19 July 2010
Adobe PDF format documentCivil Partnership and Certain Rights and Obligations of Cohabitants Act 2010
Act Number 24 of 2010 (See Bill Number 44 of 2009)
[view more]
17 July 2010
Adobe PDF format documentAn tAcht um Athchóiriú an Bhainc Ceannais 2010
Uimhir 23 de 2010 (Féach Bille Uimhir 12 de 2010)
[view more]
17 July 2010
Adobe PDF format documentCentral Bank Reform Act 2010
Act Number 23 of 2010 (See Bill Number 12 of 2010)
[view more]
14 July 2010
Adobe PDF format documentCriminal Justice (Psychoactive Substances) Act 2010
Act Number 22 of 2010 (See Bill Number 34 of 2010)
[view more]
14 July 2010
Adobe PDF format documentAn tAcht Uchtála 2010
Uimhir 21 de 2010 (Féach Bille Uimhir 2 de 2010)
[view more]
14 July 2010
Adobe PDF format documentAdoption Act 2010
Act Number 21 of 2010 (See Bill Number 02 of 2009)
[view more]
14 July 2010
Adobe PDF format documentAn tAcht um Cheartas Coiriúil (Substaintí Sícighníomhacha) 2010
Uimhir 22 de 2010 (Féach Bille Uimhir 34 de 2010)
[view more]
13 July 2010
Adobe PDF format documentAn tAcht Sláinte (Leasú) (Uimh. 2) 2010
Uimhir 20 de 2010 (Féach Bille Uimhir 37 de 2010)
[view more]

Page 1 ¦ 2 next page

Popular Documents in this category:
25 January 2007 For a full Listing of Acts prior to 2003 (See more ...
30 July 2013 Act Number 35 of 2013 (See more ...
19 July 2004 Act No. 30 of 2004 (See more ...
22 June 2005 Act Number 10 of 2005 (See more ...
08 July 2005 Act Number 14 of 2005 (See more ...