Acts of the Oireachtas 1997 - 2018 (PDF format)

Year 2018 ¦ 2017 ¦ 2016 ¦ 2015 ¦ 2014 ¦ 2013 ¦ 2012 ¦ 2011 ¦ 2010 ¦ 2009 ¦ 2008 ¦ 2007 ¦ 2006 ¦ 2005 ¦ 2004 ¦ 2003 ¦ 2002 ¦ 2001 ¦ 2000 ¦ 1999 ¦ 1998 ¦ 1997 ¦ 1996 ¦ 1995 ¦ 1994 ¦ 1993 ¦ 1992 ¦ 1991

December 2011
21 December 2011
Adobe PDF format documentAcht na nAltraí agus na gCnáimhseach 2011
Uimhir 41 de 2011 (Féach Bille Uimhir 16 de 2010)
[view more]
21 December 2011
Adobe PDF format documentNurses and Midwives Act No. 41 of 2011
Act Number 41 of 2011 (See Bill Number 16 of 2010)
[view more]
20 December 2011
Adobe PDF format documentAn tAcht um Sheirbhísí Maoine (Rialáil), 2011
Uimhir 40 de 2011 (Féach Bille Uimhir 28 de 2009)
[view more]
20 December 2011
Adobe PDF format documentProperty Services (Regulation) Act No. 40 of 2011
Act Number 40 of 2011 (See Bill Number 28 of 2009)
[view more]
19 December 2011
Adobe PDF format documentAn tAcht Leasa Shóisialaigh, 2011
Uimhir 37 de 2011 (Féach Bille Uimhir 76 de 2011)
[view more]
19 December 2011
Adobe PDF format documentAn tAcht Rialtais Áitiúil (Muirear Teaghlaigh) 2011
Uimhir 36 de 2011 (Féach Bille Uimhir 74 de 2011)
[view more]
19 December 2011
Adobe PDF format documentAn tAcht Leithreasa, 2011
Uimhir 38 de 2011 (Féach Bille Uimhir 78 de 2011)
[view more]
19 December 2011
Adobe PDF format documentAn tAcht um Bearta Airgeadais Éigeandála ar Mhaithe le Leas an Phobail (Leasú), 2011
Uimhir 39 de 2011 (Féach Bille Uimhir 73 de 2011
[view more]
19 December 2011
Adobe PDF format documentAn tAcht um an Dlí Coirúil (Cosaint agus an Teaghais), 2011
Uimhir 35 de 2011 (Féach Bille Uimhir 42 de 2010)
[view more]
19 December 2011
Adobe PDF format documentAppropriation Act 2011
Act Number 38 of 2011 (See Bill Number 78 of 2011)
[view more]
19 December 2011
Adobe PDF format documentLocal Government (Household Charge) Act 2011
Act Number 36 of 2011 (See Bill Number 74 of 2011)
[view more]
19 December 2011
Adobe PDF format documentSocial Welfare Act 2011
Act Number 37 of 2011 (See Bill Number 76 of 2011)
[view more]
19 December 2011
Adobe PDF format documentFinancial Emergency Measures in the Public Interest (Amendment) Act 2011
Act Number 39 of 2011 (See Bill Number 73 of 2011)
[view more]
19 December 2011
Adobe PDF format documentCriminal Law (Defence and the Dwelling) Act 2011
Act Number 35 of 2011 (See Bill Number 42 of 2010)
[view more]
16 December 2011
Adobe PDF format documentAn tAcht Árachais Sláinte (Forálacha Ilghnéitheacha), 2011
Uimhir 34 de 2011 (Féach Bille Uimhir 72 de 2011)
[view more]
16 December 2011
Adobe PDF format documentHealth Insurance (Miscellaneous Provisions) Act 2011
Act Number 34 of 2011 (See Bill Number 72 of 2011)
[view more]
07 December 2011
Adobe PDF format documentAn tAcht um Bord Scannán Na hÉireann (Leasú), 2011
Uimhir 32 de 2011 (Féach Bille Uimhir 60 de 2011)
[view more]
07 December 2011
Adobe PDF format documentAn tAcht um Udarás Náisiúnta Forbartha Turasíireachta (Leasú), 2011
Uimhir 33 de 2011 (Féach Bille Uimhir 37 de 2011)
[view more]
07 December 2011
Adobe PDF format documentNational Tourism Development Authority (Amendment) Act 2011
Act Number 33 of 2011 (See Bill Number 37 of 2011)
[view more]
07 December 2011
Adobe PDF format documentIrish Film Board (Amendment) Act 2011
Act Number 32 of 2011 (See Bill Number 60 of 2011)
[view more]
02 December 2011
Adobe PDF format documentAn tAcht um Iompar ar Bhóithre, 2011
Uimhir 31 de 2011 (Féach Bille Uimhir 68 de 2011)
[view more]
02 December 2011
Adobe PDF format documentRoad Transport Act 2011
Act Number 31 of 2011 (See Bill Number 68 of 2011)
[view more]
November 2011
23 November 2011
Adobe PDF format documentAn tAcht um Rochtain ar Chistí Príomhchisteáin (An Coimisiún um Rialáil Fuinnimh), 2011
Uimhir 30 de 2011 (Féach Bille Uimhir 61 de 2011)
[view more]
23 November 2011
Adobe PDF format documentAccess to Central Treasury Funds (Commission for Energy Regulation) Act 2011
Act Number 30 of 2011 (See Bill Number 61 of 2011)
[view more]
17 November 2011
Adobe PDF format documentTwenty-Ninth Amendment of the Constitution (Judges' Remuneration) Act 2011
29th amendment of the Constitution 2011 (See Bill Number 44 of 2011)
[view more]
16 November 2011
Adobe PDF format documentAn tAcht um Leas Cúnna, 2011
Uimhir 29 de 2011 (Féach Bille Uimhir 21 de 2011)
[view more]
16 November 2011
Adobe PDF format documentWelfare of Greyhounds Act 2011
Act Number 29 of 2011 (See Bill Number 21 of 2011)
[view more]
October 2011
20 October 2011
Adobe PDF format documentAcht an Bhainc Ceannais agus na bhForas Creidmheasa (Réiteach) 2011
Uimhir 27 de 2011 (Féach Bille Uimhir 20 de 2011)
[view more]
20 October 2011
Adobe PDF format documentAn tAcht um Thrácht ar Bhóithre (Uimh. 2), 2011
Uimhir 28 de 2011 (Féach Bille Uimhir 51 de 2011)
[view more]
20 October 2011
Adobe PDF format documentRoad Traffic (No. 2) Act 2011
Act Number 28 of 2011 (See Bill Number 51 of 2011)
[view more]
20 October 2011
Adobe PDF format documentCentral Bank and Credit Institutions (Resolution) Act 2011
Act Number 27 of 2011 (See Bill Number 20 of 2011)
[view more]
September 2011
30 September 2011
Adobe PDF format documentAn tAcht Árachais (Leasú) 2011
Uimhir 26 de 2011 (Féach Bille Uimhir 48 de 2011)
[view more]
30 September 2011
Adobe PDF format documentInsurance (Amendment) Act 2011
Act Number 26 of 2011 (See Bill Number 48 of 2011)
[view more]
23 September 2011
Adobe PDF format documentAn tAcht um Shaoráid Chobhsaíochta Airgeadais Eorpach agus um Shaoráid Iasachta an Limistéir Euro (Leasú), 2011
Uimhir 25 de 2011 (Féach Bille Uimhir 49 de 2011)
[view more]
23 September 2011
Adobe PDF format documentEuropean Financial Stability Facility and Euro Area Loan Facility (Amendment) Act 2011
Act Number 25 of 2011 (See Bill Number 49 of 2011)
[view more]
August 2011
02 August 2011
Adobe PDF format documentAn tAcht um Cheartas Coiriúil, 2011
Uimhir 22 de 2011 (Féach Bille Uimhir 16 de 2011)
[view more]
02 August 2011
Adobe PDF format documentAn tAcht Comhshaoil (Forálacha Ilghneítheacha), 2011
Uimhir 20 de 2011 (Féach Bille Uimhir 02 de 2011)
[view more]
02 August 2011
Adobe PDF format documentAn tAcht um Cheartas Coiriúil (Seirbhís Pobail) (Leasú), 2011
Uimhir 24 de 2011(Féach Bille Uimhir 12 de 2011)
[view more]
02 August 2011
Adobe PDF format documentAn tAcht Um Rialáil Cumarsáide (Seirbhísí Poist), 2011
Uimhir 21 de 2011(Féach Bille Uimhir 50 de 2010)
[view more]
02 August 2011
Adobe PDF format documentAn tAcht um an Dlí Sibhialta (Forálacha Ilghnéitheacha), 2011
Uimhir 23 de 2011(Féach Bille Uimhir 29 de 2011)
[view more]

Page 1 ¦ 2 ¦ 3 next page

Popular Documents in this category:
25 January 2007 For a full Listing of Acts prior to 2003 (See more ...
30 July 2013 Act Number 35 of 2013 (See more ...
19 July 2004 Act No. 30 of 2004 (See more ...
22 June 2005 Act Number 10 of 2005 (See more ...
08 July 2005 Act Number 14 of 2005 (See more ...