Acts of the Oireachtas 1997 - 2018 (PDF format)

Year 2018 ¦ 2017 ¦ 2016 ¦ 2015 ¦ 2014 ¦ 2013 ¦ 2012 ¦ 2011 ¦ 2010 ¦ 2009 ¦ 2008 ¦ 2007 ¦ 2006 ¦ 2005 ¦ 2004 ¦ 2003 ¦ 2002 ¦ 2001 ¦ 2000 ¦ 1999 ¦ 1998 ¦ 1997 ¦ 1996 ¦ 1995 ¦ 1994 ¦ 1993 ¦ 1992 ¦ 1991

December 2012
26 December 2012
Adobe PDF format documentEuropol Act 2012
Act Number 53 of 2012 (See Bill Number 74 of 2012)
[view more]
26 December 2012
Adobe PDF format documentFinance (Local Property Tax) Act 2012
Act Number 52 of 2012 (See Bill Number 108 of 2012)
[view more]
26 December 2012
Adobe PDF format documentCivil Defence Act 2012
Act Number 51 of 2012 (See Bill Number 89 of 2012)
[view more]
26 December 2012
Adobe PDF format documentHouses of the Oireachtas Commission (Amendment) (No. 2) Act 2012
Act Number 50 of 2012 (See Bill Number 111 of 2012)
[view more]
26 December 2012
Adobe PDF format documentTransport (Córas Iompair Éireann and Subsidiary Companies Borrowings) Act 2012
Act Number 49 of 2012 (See Bill Number 93 of 2012)
[view more]
26 December 2012
Adobe PDF format documentCivil Registration (Amendment) Act 2012
Act Number 48 of 2012 (See Bill Number 105 of 2012)
[view more]
26 December 2012
Adobe PDF format documentNational Vetting Bureau (Children and Vulnerable Persons) Act 2012
Act Number 47 of 2012 (See Bill Number 71 of 2012)
[view more]
26 December 2012
Adobe PDF format documentHealth and Social Care Professionals (Amendment) Act 2012
Act Number 46 of 2012 (See Bill Number 76 of 2012)
[view more]
26 December 2012
Adobe PDF format documentHealth Insurance (Amendment) Act 2012
Act Number 45 of 2012 (See Bill Number 87 of 2012)
[view more]
26 December 2012
Adobe PDF format documentAn tAcht um Dhócmhainneacht Phearsanta, 2012
Uimhir 44 de 2012 (Féach Bille Uimhir 58 de 2012)
[view more]
26 December 2012
Adobe PDF format documentAn tAcht Árachais Sláinte (Leasú), 2012
Uimhir 45 de 2012 (Féach Bille Uimhir 87 de 2012)
[view more]
26 December 2012
Adobe PDF format documentAn tAcht Iompair (Iasachtaí Chóras Iompair Éireann agus Fochuideachtaí) 2012
Uimhir 49 de 2012 (Féach Bille Uimhir 93 de 2012)
[view more]
26 December 2012
Adobe PDF format documentAn tAcht um Chosaint Shibhialta, 2012
Uimhir 51 de 2012 (Féach Bille Uimhir 89 de 2012)
[view more]
26 December 2012
Adobe PDF format documentAn tAcht um Chlárú Sibhialta (Leasú), 2012
Uimhir 48 de 2012 (Féach Bille Uimhir 105 de 2012)
[view more]
26 December 2012
Adobe PDF format documentAn tAcht um an mBiúró Náisiúnta Grinnfhiosrúcháin (Leanaí agus Daoine Soghonta), 2012
Uimhir 47 de 2012 (Féach Bille 71 de 2012)
[view more]
26 December 2012
Adobe PDF format documentAn tAcht um Europol, 2012
Uimhir 53 de 2012 (Féach Bille Uimhir 74 de 2012)
[view more]
26 December 2012
Adobe PDF format documentAn tAcht Airgeadais (Cáin Mhaoine Áitiúil) 2012
Uimhir 52 de 2012 (Féach Bille 108 de 2012)
[view more]
26 December 2012
Adobe PDF format documentAn tAcht um Ghairmithe Sláinte agus Cúraim Shóisialaigh (Leasú) 2012
Uimhir 46 de 2012 (Féach Bille 76 de 2012)
[view more]
26 December 2012
Adobe PDF format documentAn tAcht um Choimisiún Thithe an Oireachtais (Leasú) (Uimh. 2), 2012
Uimhir 50 de 2012 (Féach Bille Uimhir 111 de 2012)
[view more]
26 December 2012
Adobe PDF format documentPersonal Insolvency Act 2012
Act Number 44 of 2012 (See Bill Number 58 of 2012)
[view more]
24 December 2012
Adobe PDF format documentAn tAcht um an gCiste Iasachta do Mhionfhiontair 2012
Uimhir 31 de 2012 (Féach Bille Uimhir 55 de 2012)
[view more]
21 December 2012
Adobe PDF format documentSocial Welfare Act 2012
Act Number 43 of 2012 (See Bill Number 109 of 2012)
[view more]
21 December 2012
Adobe PDF format documentAn tAcht Leithreasa 2012
Uimhir 42 de 2012 (Féach Bille Uimhir 115 de 2012)
[view more]
21 December 2012
Adobe PDF format documentAn tAcht Leasa Shóisialaigh, 2012
Uimhir 43 de 2012 (Féach Bille Uimhir 109 de 2012)
[view more]
21 December 2012
Adobe PDF format documentAppropriation Act 2012
Act Number 42 of 2012 (See Bill Number 115 of 2012)
[view more]
20 December 2012
Adobe PDF format documentAn tAcht um Stádas Comhionann (Leasú), 2012
Uimhir 41 de 2012 (Féach Bille 110 de 2012)
[view more]
20 December 2012
Adobe PDF format documentEqual Status (Amendment) Act 2012
Act Number 41 of 2012 (See Bill Number 110 of 2012)
[view more]
19 December 2012
Adobe PDF format documentAn tAcht um Chomhar Creidmheasa agus Comhoibriú le Rialálaithe Coigríche, 2012
Uimhir 40 de 2012 (Féach Bille Uimhir 82 de 2012)
[view more]
19 December 2012
Adobe PDF format documentCredit Union and Co-operation with Overseas Regulators Act 2012
Act Number 40 of 2012 (See Bill Number 82 of 2012)
[view more]
November 2012
27 November 2012
Adobe PDF format documentAn tAcht um Fhreagracht Bhuiséadach,2012
Uimhir 39 de 2012 (Féach Bille Uimhir 66 de 2012)
[view more]
27 November 2012
Adobe PDF format documentFiscal Responsibility Act 2012
Act Number 39 of 2012 (See Bill Number 66 of 2012)
[view more]
October 2012
31 October 2012
Adobe PDF format documentAn tAcht Ombudsman (Leasú), 2012
Uimhir 38 de 2012 (Féach Bille Uimhir 40 de 2008)
[view more]
31 October 2012
Adobe PDF format documentOmbudsman (Amendment) Act 2012
Act Number 38 of 2012 (See Bill Number 40 of 2008)
[view more]
July 2012
28 July 2012
Adobe PDF format documentAn tAcht Toghcháin (Leasú) (Maoiniú Polaitíochta), 2012
Uimhir 36 de 2012 (Féach Bille Uimhir 79 de 2011)
[view more]
28 July 2012
Adobe PDF format documentAn tAcht um Pinsin na Seirbhíse Poiblí (Scéim Aonair agus Forálacha Eile),2012
Uimhir 37 de 2012 (Féach Bille Uimhir 56 de 2011)
[view more]
28 July 2012
Adobe PDF format documentPublic Service Pensions (Single Scheme and other Provisions) Act 2012
Act Number 37 of 2012 (See Bill Number 56 of 2011)
[view more]
28 July 2012
Adobe PDF format documentElectoral (Amendment) (Political Funding) Act 2012
Act Number 36 of 2012 (See Bill Number 79 of 2011)
[view more]
25 July 2012
Adobe PDF format documentAn tAcht um an gCiste Reachtúil Foras Cónaithe, 2012
Uimhir 35 de 2012 (Féach Bille Uimhir 28 de 2012)
[view more]
25 July 2012
Adobe PDF format documentGaeltacht Act 2012 - Acht na Gaeltachta, 2012
Act Number 34 of 2012 (See Bill Number 53 of 2012) Uimhir 34 de 2012 (Féach Bille Uimhir 53 de 2012)
[view more]
25 July 2012
Adobe PDF format documentResidential Institutions Statutory Fund Act 2012
Act Number 35 of 2012 (See Bill Number 28 of 2012)
[view more]

Page 1 ¦ 2 ¦ 3 next page

Popular Documents in this category:
25 January 2007 For a full Listing of Acts prior to 2003 (See more ...
30 July 2013 Act Number 35 of 2013 (See more ...
19 July 2004 Act No. 30 of 2004 (See more ...
22 June 2005 Act Number 10 of 2005 (See more ...
08 July 2005 Act Number 14 of 2005 (See more ...