Acts of the Oireachtas 1997 - 2018 (PDF format)

Year 2018 ¦ 2017 ¦ 2016 ¦ 2015 ¦ 2014 ¦ 2013 ¦ 2012 ¦ 2011 ¦ 2010 ¦ 2009 ¦ 2008 ¦ 2007 ¦ 2006 ¦ 2005 ¦ 2004 ¦ 2003 ¦ 2002 ¦ 2001 ¦ 2000 ¦ 1999 ¦ 1998 ¦ 1997 ¦ 1996 ¦ 1995 ¦ 1994 ¦ 1993 ¦ 1992 ¦ 1991

December 2013
25 December 2013
Adobe PDF format documentAn tAcht Árachais Sláinte (Leasú), 2013
Uimhir 48 de 2013 (Féach Bille Uimhir 112 de 2013)
[view more]
25 December 2013
Adobe PDF format documentAn tAcht um Réiteach Piríte, 2013
Uimhir 51 de 2013 (Féach Bille Uimhir 128 de 2013)
[view more]
25 December 2013
Adobe PDF format documentAn tAcht Leasa Shóisialaigh agus Pinsean (Uimh. 2), 2013
Uimhir 49 de 2013 (Féach Bille Uimhir 114 de 2013)
[view more]
25 December 2013
Adobe PDF format documentSocial Welfare and Pensions (No. 2) Act 2013
Act Number 49 of 2013 (See Bill Number 114 of 2013
[view more]
25 December 2013
Adobe PDF format documentAn tAcht um Sheirbhísí Uisce (Uimh.2), 2013
Uimhir 50 de 2013 (Féach Bille Uimhir 123 de 2013)
[view more]
25 December 2013
Adobe PDF format documentPyrite Resolution Act 2013
Act Number 51 of 2013 (See Bill Number 128 of 2013
[view more]
25 December 2013
Adobe PDF format documentHealth Insurance (Amendment) Act 2013
Act Number 48 of 2013 (See Bill Number 112 of 2013
[view more]
25 December 2013
Adobe PDF format documentWater Services (No. 2) Act 2013
Act Number 50 of 2013 (See Bill Number 123 of 2013
[view more]
24 December 2013
Adobe PDF format documentAn tAcht um Bainistíocht na Seirbhíse Poiblí (Earcaíocht agus Ceapacháin) (Leasú), 2013
Uimhir 47 de 2013 (Féach Bille Uimhir 58 de 2013)
[view more]
24 December 2013
Adobe PDF format documentAcht na gCuideachtaí (Forálacha Ilghnéitheacha), 2013
Uimhir 46 de 2013 (Féach Bille Uimhir 109 de 2013)
[view more]
24 December 2013
Adobe PDF format documentPublic Service Management (Recruitment and Appointments) (Amendment) Act 2013
Act Number 47 of 2013 (See Bill Number 58 of 2013
[view more]
24 December 2013
Adobe PDF format documentCompanies (Miscellaneous Provisions) Act 2013
Act Number 46 of 2013 (See Bill Number 109 of 2013
[view more]
23 December 2013
Adobe PDF format documentAn tAcht um Thuairisciú Creidmheasa, 2013
Uimhir 45 de 2013 (Féach Bille Uimhir 80 de 2012)
[view more]
23 December 2013
Adobe PDF format documentCredit Reporting Act 2013
Act Number 45 of 2013 (See Bill Number 80 of 2012
[view more]
20 December 2013
Adobe PDF format documentAn tAcht Leithreasa, 2013
Uimhir 43 de 2013 (Féach Bille Uimhir 131 de 2013)
[view more]
20 December 2013
Adobe PDF format documentAn tAcht Uchtála (Leasú), 2013
Uimhir 44 de 2013 (Féach Bille Uimhir 133 de 2013)
[view more]
20 December 2013
Adobe PDF format documentAdoption (Amendment) Act 2013
Act Number 44 of 2013 (See Bill Number 133 of 2013
[view more]
20 December 2013
Adobe PDF format documentAppropriation Act 2013
Act Number 43 of 2013 (See Bill Number 131 of 2013
[view more]
18 December 2013
Adobe PDF format documentAn tAcht Sláinte (Critéir le hAghaidh Incháilitheachta a Athrú) (Uimh. 2), 2013
Uimhir 42 de 2013 (Féach Bille Uimhir 106 de 2013)
[view more]
18 December 2013
Adobe PDF format documentAn tAcht Airgeadais (Uimh. 2), 2013
Uimhir 41 de 2013 (Féach Bille Uimhir 102 de 2013)
[view more]
18 December 2013
Adobe PDF format documentHealth (Alteration of Criteria for Eligibility) (No. 2) Act 2013
Act Number 42 of 2013 (See Bill Number 106 of 2013
[view more]
18 December 2013
Adobe PDF format documentFinance (No. 2) Act 2013
Act Number 41 of 2013 (See Bill Number 102 of 2013
[view more]
15 December 2013
Adobe PDF format documentAn tAcht fán nGníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach, 2013
Uimhir 40 de 2013 (Féach Bille Uimhir 81 de 2013)
[view more]
15 December 2013
Adobe PDF format documentChild and Family Agency Act 2013
Act Number 40 of 2013 (See Bill Number 81 of 2013)
[view more]
03 December 2013
Adobe PDF format documentAn tAcht Um Rialáil Gáis, 2013
Uimhir 39 de 2013 (Féach Bille Uimhir 91 de 2013)
[view more]
03 December 2013
Adobe PDF format documentGas Regulation Act 2013
Act Number 39 of 2013 (See Bill Number 91 of 2013
[view more]
November 2013
09 November 2013
Adobe PDF format documentAn tAcht Leasa Shóisialaigh Agus Pinsean, 2013
Uimhir 38 de 2013 (Féach Bille Uimhir 101 de 2013)
[view more]
09 November 2013
Adobe PDF format documentSocial Welfare and Pensions Act 2013
Act Number 38 of 2013 (See Bill Number 101 of 2013
[view more]
01 November 2013
Adobe PDF format documentThirty-third Amendment of the Constitution (Court of Appeal) Act 2013
(See Bill Number 79 of 2013)
[view more]
October 2013
23 October 2013
Adobe PDF format documentAn tAcht um Rialáil Tacsaithe, 2013
Uimhir 37 de 2013 (Féach Bille Uimhir 107 de 2012)
[view more]
23 October 2013
Adobe PDF format documentTaxi Regulation Act 2013
Act Number 37 of 2013 (See Bill Number 107 of 2012
[view more]
09 October 2013
Adobe PDF format documentAn tAcht um Fhorbairt Tionscail (Fondúireacht Eolaíochta Éireann) (Leasú), 2013
Uimhir 36 de 2013 (Féach Bille Uimhir 113 de 2012)
[view more]
09 October 2013
Adobe PDF format documentIndustrial Development (Science Foundation Ireland) (Amendment) Act 2013
Act Number 36 of 2013 (See Bill Number 113 of 2012)
[view more]
July 2013
30 July 2013
Adobe PDF format documentAn tAcht um Chosaint na Beatha le Linn Toirchis, 2013
Uimhir 35 de 2013 (Féach Bille Uimhir 66 de 2013)
[view more]
30 July 2013
Adobe PDF format documentProtection of Life During Pregnancy Act 2013
Act Number 35 of 2013 (See Bill Number 66 of 2013)
[view more]
29 July 2013
Adobe PDF format documentAn tAcht Um Chonarthaí Foirgníochta, 2013
Uimhir 34 de 2013 (Féach Bille Uimhir 21 de 2010)
[view more]
29 July 2013
Adobe PDF format documentConstruction Contracts Act 2013
Act Number 34 of 2013 (See Bill Number 21 of 2010)
[view more]
24 July 2013
Adobe PDF format documentHealth (Amendment) Act 2013
Act Number 31 of 2013 (See Bill Number 65 of 2013)
[view more]
24 July 2013
Adobe PDF format documentAn tAcht Sláinte (Leasú), 2013
Uimhir 31 de 2013 (Féach Bille Uimhir 65 de 2013)
[view more]
24 July 2013
Adobe PDF format documentAn tAcht um Thithe an Oireachtais (Fiosrúcháin, Pribhléidí agus Nósanna Imeachta), 2013
Uimhir 33 de 2013 (Féach Bille Uimhir 53 de 2013)
[view more]

Page 1 ¦ 2 ¦ 3 next page

Popular Documents in this category:
25 January 2007 For a full Listing of Acts prior to 2003 (See more ...
30 July 2013 Act Number 35 of 2013 (See more ...
19 July 2004 Act No. 30 of 2004 (See more ...
22 June 2005 Act Number 10 of 2005 (See more ...
08 July 2005 Act Number 14 of 2005 (See more ...