Home > Bills 1997 - 2018 > 2008 > Public Appointments Transparency Bill...

Public Appointments Transparency Bill 2008 [PMB]

An Bille um Thrédhearcacht Ceapachán Poiblí 2008 [BCP]


Bill Number 44 of 2008
Sponsored by Deputy Leo Varadkar
Source: Private Member
Method: Introduced
Status: Defeated at Second Stage 

Bill entitled an Act to to provide for reform of the appointment processes of persons to the boards of statutory agencies; to provide for Oireachtas supervision of the appointment of ministerial nominees to the position of new members or the re-appointment of existing members to the boards of statutory agencies; to provide for the overseeing of and confirmation by resolution of Dáil Éireann of the appointment of ministerial nominees to the position of chief executive and board chairperson of statutory agencies; to uphold the probity of the appointment process, and to provide for related matters

Bille dá ngairtear Acht do dhéanamh socrú maidir le hathchóiriú a dhéanamh ar phróisis cheapacháin daoine chuig boird gníomhaireachtaí reachtúla; do dhéanamh socrú maidir le maoirseacht Oireachtais ar cheapadh ainmnitheach aireachta chun post mar chomhaltaí nua nó ar athcheapadh comhaltaí láithreacha chuig boird gníomhaireachtaí reachtúla; do dhéanamh socrú maidir le maoirsiú agus daingniú trí rún ó Dháil Éireann ar cheapadh ainmnitheach aireachta chun an phoist mar phríomhfheidhmeannach agus mar chathaoirleach boird gníomhaireachtaí reachtúla; do chumhdach chuibheas an phróisis ceapacháin, agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe gaolmhara


Dáil Éireann

First Stage
Introduced 10/07/2008
Order for Second Stage DDMMYY
Public Appointments Transparency Bill 2008 [PMB] as initiated and Explanatory Memorandum Public Appointments Transparency Bill 2008 [PMB] as initiated and Explanatory Memorandum


Second Stage
22/09/2009
23/09/2009 Resumed
Defeated at Second Stage