Home > Bills 1997 - 2018 > Twenty-Eighth Amendment of the...


Twenty-Eighth Amendment of the Constitution (Treaty of Lisbon) Bill 2009

An Bille um an Ochtú Leasú is Fiche ar an mBunreacht (Conradh Liospóin) 2009


Bill Number 49 of 2009
Sponsored by Minister for Foreign Affairs
Source: Government
Method: Presentation
Status: Enacted

Bill entitled an Act to amend the Constitution

Bille dá ngairtear Acht chun an Bunreacht a leasú


Dáil Éireann

First Stage
Presented 02/07/2009

English version:
Twenty-Eighth Amendment of the Constitution (Treaty of Lisbon) Bill 2009 as initiated (in PDF format) - English Version Twenty-Eighth Amendment of the Constitution (Treaty of Lisbon) Bill 2009 as initiated (in PDF format)
Twenty-Eighth Amendment of the Constitution (Treaty of Lisbon) Bill 2009 Explanatory Memorandum (in PDF format) - English Version Twenty-Eighth Amendment of the Constitution (Treaty of Lisbon) Bill 2009 Explanatory Memorandum (in PDF format)


Leagan Gaeilge:
An Bille um an Ochtú Leasú is Fiche ar an mBunreacht (Conradh Lispóin) 2009 - Mar a tionscnaíodh An Bille um an Ochtú Leasú is Fiche ar an mBunreacht (Conradh Liospóin) 2009 - Mar a tionscnaíodh (i bhformáid PDF)
An Bille um an Ochtú Leasú is Fiche ar an mBunreacht (Conradh Lispóin) 2009 - Meabhrán Míniúcháin An Bille um an Ochtú Leasú is Fiche ar an mBunreacht (Conradh Liospóin) 2009 - Meabhrán Míniúcháin (i bhformáid PDF)


Second Stage
08/07/2009 An Dara Chéim / Second Stage
08/07/2009 An Dara Chéim (Atógáil) / Second Stage (Resumed)


Committee Stage

08/07/2009 Céim an Choiste agus na Chéimeanna a bheidh Fágtha / Committee Stage and Remaining Stages
List of Proposed Committee Stage Amendments List of Proposed Committee Stage Amendments
First Additional List of Proposed Committee Stage Amendments First Additional List of Proposed Committee Stage Amendments


Report and Final Stages

Twenty-eighth Amendment of the Constitution as passed by Dáil Éireann Twenty-Eighth Amendment of the Constitution (Treaty of Lisbon) Bill 2009 as passed by Dáil Éireann


Seanad Éireann

Second Stage
09/07/2009 An Dara Chéim / Second Stage


Committee Stage
09/07/2009 Céim an Choiste agus na Chéimeanna a bheidh Fágtha / Committee Stage and Remaining Stages
10/07/2009 Teachtaireacht ón Seanad / Message from the Seanad


Enacted as Act 
Date of Signature: 15 October 2009
Twenty-eighth Amendment of the Constitution (Treaty of Lisbon) Act 2009 in PDF formatTwenty-eighth Amendment of the Constitution (Treaty of Lisbon) Act 2009 in PDF format (English version / Leagan Gaeilge)