Home > Bills 1997 - 2018 > 2010 > Electricity Regulation (Amendment)...


Electricity Regulation (Amendment) (Carbon Revenue Levy) Bill 2010

An Bille um Rialáil Leictreachais (Leasú) (Tobhach Ioncaim Carbóin) 2010


Bill Number 28 of 2010
Sponsored by Minister for Communications and Energy and Natural Resources
Source: Government
Method: Presented
Status: New Bill

Bill entitled an Act to provide for the imposition of a levy to be known as the carbon revenue levy on such amount of the revenues received by certain electricity generators, through participation in the Single Electricity Market, as is attributable to the emissions from each installation of which an electricity generator is the operator; to confer functions on the Commission for Energy Regulation in respect of the collection and recovery of the levy; to provide for the manner in which the levy proceeds shall be administered; for those purposes to amend and extend the Electricity Regulation Act 1999 and to provide for related matter

Bille dá ngairtear Acht do dhéanamh socrú maidir le tobhach ar a dtabharfar an tobhach ioncaim carbóin a fhorchur ar cibé méid den ioncam a gheobhaidh gineadóirí leictreachais áirithe, trína bheith páirteach sa Mhargadh Leictreachais Aonair, agus is inchurtha i leith na n-astaíochtaí ó gach suiteáil ar gineadóir leictreachais a hoibritheoir; do thabhairt feidhmeanna don Choimisiún um Rialáil Fuinnimh maidir le bailiú agus gnóthú an tobhaigh; do dhéanamh socrú maidir leis an modh ina riarfar na fáltais ón tobhach; chun na gcríoch sin do leasú agus do leathnú an Achta um Rialáil Leictreachais 1999 agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe gaolmhara


Dáil Éireann

First Stage
Presented 27/05/2010
Order for Second Stage 01/06/2010
Electricity Regulation (Amendment) (Carbon Revenue Levy) Bill 2010 as initiated and Explanatory Memorandum (in PDF format) Electricity Regulation (Amendment) (Carbon Revenue Levy) Bill 2010 as initiated and Explanatory Memorandum (in PDF format)


Second Stage
01/06/2010
Referred to Select Committee 01/06/2010


Committee Stage
(Select Committee on Communications, Energy and Natural Resources)
03/06/2010 (Financial Resolution)
10/06/2010
10/06/2010 (Message from Select Committee)
Committee Amendments / Dáil Éireann / Electricity Regulation (Amendment) (Carbon Revenue Levy) Bill 2010 List of Proposed Committee Stage Amendments
Electricity Regulation (Amendment) (Carbon Revenue Levy) Bill 2010 As amended in the Select Committee on Communications, Energy and Natural Resources First Additional List of Proposed Committee Stage Amendments


Report and Final Stages
22/06/2010
Report Amendments / Dáil Éireann / Electricity Regulation (Amendment) (Carbon Revenue Levy) Bill 2010 List of Proposed Report Stage Amendments
Electricity Regulation (Amendment) (Carbon Revenue Levy) Bill 2010 / as passed by Dáil Éireann(Short Title) as passed by Dáil Éireann in PDF format"> Electricity Regulation (Amendment) (Carbon Revenue Levy) Bill 2010 as passed by Dáil Éireann


Seanad Éireann
Second Stage
24/06/2010


Committee Stage, Report and Final Stages
29/06/2010
29/06/2010 Committee Stage (Resumed), Report Stage, Final Stage
29/06/2010 Motion for Earlier Signature
Committaee Amendments / Seanad Éireann / Electricity Regulation (Amendment) (Carbon Revenue Levy) Bill 2010 List of Proposed Committee Stage Amendments


Enacted as Act Number 13 of 2010
Date of Signature: 30 June 2010
Electricity Regulation (Amendment) (Carbon Revenue Levy) Act 2010 Electricity Regulation (Amendment) (Carbon Revenue Levy) Act 2010
An tAcht um Rialáil Leictreachais (Leasú) (Tobhach Ioncaim Carbóin) An tAcht um Rialáil Leictreachais (Leasú) (Tobhach Ioncaim Carbóin) 2010