Home > Bills 1997 - 2018 > 2010 > Communications Regulation (Postal...

Communications Regulation (Postal Services) Bill 2010 [Seanad]

An Bille um Rialáil Cumarsáide (Seirbhísí Poist) 2010 [Seanad] 


Bill Number 50 of 2010
Sponsored by Senator Donnie Cassidy on behalf of Minister for Communications, Energy and Natural Resources
Source: Government
Method: Presented
Status: Restored

Bill entitled an Act to provide for the regulation of postal services, to provide for the implementation of Directive 2008/6/EC of the European Parliament and of the Council of 28 February 2008 amending Directive 97/67/EC with regard to the full accomplishment of the Internal Market of community postal services, to confer additional functions on the Commission for Communications Regulation, to ensure the provision of a universal postal service, to provide for the designation of a universal postal service provider, to provide for financial support for universal postal service provision, to provide for the authorisation of postal service providers, to make further provision in relation to postal services, to provide for enforcement measures, to provide for offences in relation to postal services, to provide for free postage to certain candidates for election, to provide for the establishment, operation and maintenance of a system of postcodes and, for those and other purposes, to provide for consequential amendments to, and to further amend and extend, the Communications Regulation Act 2002, the Electoral Act 1992, the Presidential Elections Act 1993, the European Parliament Elections Act 1997 and certain other enactments, and to provide for related matters

Bille dá ngairtear Acht do dhéanamh socrú maidir le seirbhísí poist a rialáil, do dhéanamh socrú maidir le cur chun feidhme Threoir 2008/6/CE an 28 Feabhra 2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Treoir 97/67/CE i dtaca le Margadh Inmheánach sheirbhísí poist an Chomhphobail a chur i gcrích go hiomlán, do thabhairt feidhmeanna breise don Choimisiún um Rialáil Cumarsáide, do chinntiú go soláthrófar seirbhís poist uilechoiteann, do dhéanamh socrú maidir le soláthraí seirbhíse poist uilechoitinne a ainmniú, do dhéanamh socrú maidir le tacaíocht airgeadais i leith seirbhís poist uilechoiteann a sholáthar, do dhéanamh socrú maidir le soláthraithe seirbhíse poist a údarú, do dhéanamh socrú breise i ndáil le seirbhísí poist, do dhéanamh socrú maidir le bearta forfheidhmithe, do dhéanamh socrú maidir le cionta i ndáil le seirbhísí poist, do dhéanamh socrú maidir le postas in aisce d’iarrthóirí áirithe chun a dtofa, do dhéanamh socrú maidir le córas postchód a bhunú, a oibriú agus a chothabháil agus, chun na gcríoch sin agus chun críoch eile, do dhéanamh socrú maidir le leasuithe iarmhartacha, agus do dhéanamh leasú breise agus leathnú, ar an Acht um Rialáil Cumarsáide 2002, ar an Acht Toghcháin 1992, ar Acht Toghchán an Uachtaráin 1993, ar an Acht um Thoghcháin do Pharlaimint na hEorpa 1997 agus ar achtacháin áirithe eile, agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe gaolmhara

 


Seanad Éireann

First Stage
Presented 16/11/2010
Order for Second Stage 24/11/2010
Communications Regulations (Postal Services) Bill 2010 [Seanad] as initiated and Explanatory Memorandum (in PDF format) Communications Regulations (Postal Services) Bill 2010 [Seanad] as initiated and Explanatory Memorandum (in PDF format)


Second Stage
24/11/2010


Committee Stage
01/12/2010
07/12/2010 (Resumed)
08/12/2010 (Resumed)
Committee Amendments / Seanad Eireann / Communications Regulation (Postal Services) Bill 2010 [Seanad] List of Proposed Committee Stage Amendments
Committee Amendments (First Additional List) / Seanad  Eireann / Communications Regulation (Postal Services) Bill 2010 [Seanad] First Additional List of Proposed Committee Stage Amendments
List of Proposed Committee Stage Amendments  Communications Regulation (Postal Services) Bill 2010 [Seanad] As Amended in Committee 


Report Stage

09/12/2010
List of Proposed Committee Stage Amendments List of Proposed Report Stage Amendments

 Communications Regulation (Postal Services) Bill 2010 [Seanad] As passed by Seanad Éireann


Dáil Éireann
Second Stage

13/01/2011
20/01/2011 (Resumed)

23 March 2011   Bill Restored

31/03/2011 (Second Stage)

12/04/2011 (Second Stage Resumed)
13/04/2011 (Second Stage Resumed)
 


Committee Stage (Select Sub-Committee on Communications, Energy and Natural Resources)

05/07/2011
List of Proposed Committee Stage Amendments
Communications Regulation (Postal Services) Bill 2010 - As amended in the Select Sub-Committee on Communications, Energy and Natural Resources (in PDF format)


Report Stage
19/07/2011 Motion to Instruct the Committee

20/07/2011
20/07/2011 (Resumed)

List of Report Stage Amendments

List of Substitute Report Stage Amendments

 
Communications Regulation (Postal Services) Bill 2010 [Seanad] As passed by Dáíl Éireann Communications Regulation (Postal Services) Bill 2010 [Seanad] As passed by Dáíl Éireann


Seanad Éireann

Report Stage  (returned to Seanad Éireann)
26/07/2011
26/07/2011 (Resumed)

Communications Regulations (Postal Services) Bill 2010 [Seanad] as initiated and Explanatory Memorandum (in PDF format) Communications Regulations (Postal Services) Bill 2010 as passed by both Houses of the Oireachtas (in PDF format)


Enacted as Act Number 21 of 2011
Date of Signature: 02/08/2011
Communications Regulation (Postal Services) Act 2011 in PDF format
An tAcht Um Rialáil Cumarsáide (Seirbhísí Poist), 2011