Home > Bills 1997 - 2018 > Social Welfare and Pensions Bill 2010...

 


Social Welfare and Pensions Bill, 2010 (changed from Social Welfare (Miscellaneous Provisions) (No. 2) Bill 2010) 
 

An Bille Leasa Shóisialaigh agus Pinsean, 2010 (athraithe ó) An Bille Leasa Shóisialaigh (Forálacha Ilghnéitheacha) (Uimh. 2) 2010  


Bill Number 51 of 2010
Sponsored by Minister for Social Protection
Source: Government
Method: Presented

Status: New Bill  Bill entitled an Act to amend and extend the Social Welfare Acts, to confer certain functions relating to employment schemes and related schemes and programmes on the Minister for Social Protection; to amend the Labour Services Act 1987 and to provide for the transfer of certain assets, liabilities, property and employees of An Foras Áiseanna Saothair; to provide for the continuance of certain schemes provided by An Foras Áiseanna Saothair and their provision by the Minister for Social Protection; to amend the Social Welfare (Miscellaneous Provisions) Act 2010; to amend the Criminal Justice (Theft and Fraud Offences) Act 2001; and to provide for related matters  

Bille dá ngairtear Acht do leasú agus do leathnú na nAchtanna Leasa Shóisialaigh, do dhéanamh feidhmeanna áirithe a bhaineann le scéimeanna fostaíochta agus le scéimeanna gaolmhara agus cláir ghaolmhara a thabhairt don Aire Coimirce Sóisialaí; do leasú an Achta um Áiseanna Saothair 1987 agus do dhéanamh socrú maidir le sócmhainní, dliteanais, maoin agus fostaithe áirithe de chuid an Fhorais Áiseanna Saothair a aistriú; do dhéanamh socrú maidir le scéimeanna áirithe a sholáthraíonn an Foras Áiseanna Saothair a leanúint i bhfeidhm agus maidir lena soláthar ag an Aire Coimirce Sóisialaí; do leasú an Achta Leasa Shóisialaigh (Forálacha Ilghnéitheacha) 2010; do leasú an Achta um Cheartas Coiriúil (Cionta Gadaíochta agus Calaoise) 2001; agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe gaolmhara

 


Dáil Éireann  

First Stage
Presented 16/11/2010
Order for Second Stage 24/11/2010

Social Welfare (Miscellaneous Provisions) (No. 2) Bill 2010 as initiated and Explanatory Memorandum (in PDF format) Social Welfare (Miscellaneous Provisions) (No. 2) Bill 2010 as initiated and Explanatory Memorandum (in PDF format)

 


Second Stage
24/11/2010
24/11/2010 (Resumed)
01/12/2010 (Resumed)
Referred to Select Committee on Social Protection  01/12/2010 


Committee Stage (Select Committee on Social Protection)
02/12/2010
14/12/2010 FInancial resolution
14/1/2010 Instruction to Committee
Committee Amendments / Dáil Éireann / Social Welfare (Miscellaneous Provisions) (No. 2) Bill 2010 List of Proposed Committee Stage Amendments
Social Welfare (Miscellaneous Provisions) (No. 2) Bill 2010 As Amended in the Select Committee on Social ProtectionSocial Welfare (Miscellaneous Provisions) (No. 2) Bill 2010 As Amended in the Select Committee on Social Protection  


Report and Final Stages 
14/12/2010 Order for Report Stage
14/12/2010 Motion to Recommit 
14/12/2010 Report Stage
14/12/2010 Report Stage (Resumed) and Final Stage
Reports Amendments/ Dáil Éireann / Social Welfare (Miscellaneous Provisions) (No. 2) Bill 2010 List of Proposed Report Stage Amendments
Social Welfare and Pensions Bill 2010 As passed by Dáil Éireann Social Welfare and Pensions Bill 2010 as passed by Dáil Éireann (changed from Social Welfare (Miscellaneous Provisions) (No. 2) Bill 2010)

 


Seanad Éireann 

Second Stage
15/12/2010
 


Committee Stage, Report and Final Stages
17/12/2010
17/12/2010 Motion for Earlier Signature
Committee Amendments / Seanad Éireann / Social Welfare and Pensions Bill, 2010 List of Proposed Committee Stage Amendments

 


Enacted as Act Number 37 of 2010
Date of Signature: 21/12/2010
Social Welfare and Pensions Act 2010 Social Welfare and Pensions Act 2010 in PDF format
An tAcht Leasa Shoísialaigh agus Pinsean 2010 An tAcht Leasa Shoísialaigh agus Pinsean 2010