Home > Bills 1997 - 2018 > Betting, Gaming and Lotteries...

 Betting, Gaming and Lotteries (Unclaimed Winnings) Bill 2010 [PMB]

An Bille um Ghealltóireacht, Cearrbhachas agus Crannchuir (Buaiteachais Neamhéilithe) 2010 [BCP]

 


Bill Number 52 of 2010
Sponsored on behalf of Deputy John O'Donoghue
Source: Private Member
Method: Introduced
Status: Lapsed

 

Bill entitled an Act to provide for the transfer of moneys that constitute unclaimed winnings to a fund to be known as the Unclaimed Winnings Fund, to confer functions on the National Treasury Management Agency in relation to the control and management of the fund, to provide for the disbursement of moneys (including the repayment of moneys to persons entitled to them) from the fund, to set a time period after which winning parties are no longer entitled to unclaimed winnings, to establish a body to be known as the Unclaimed Winnings Board and to define its functions, to provide for a mandatory scheme of record-keeping for service providers in the fields of betting, gaming and lotteries, to provide for the appointment of inspectors, and to provide for related matters

Bille dá ngairtear Acht do dhéanamh socrú maidir le hairgead, ar buaiteachais neamhéilithe é, a aistriú chuig ciste ar a dtabharfar an Ciste Buaiteachas Neamhéilithe, do thabhairt feidhmeanna do Ghníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta i ndáil leis an gciste a rialú agus a bhainistiú, do dhéanamh socrú maidir le hairgead a eisíoc (lena n-áirítear airgead a aisíoc le daoine a bhfuil teideal acu chuige) as an gciste, do shocrú tréimhse ama nach mbeidh teideal a thuilleadh ag buaiteoirí chuig buaiteachais neamhéilithe dá héis, do bhunú comhlachta ar a dtabharfar an Bord Buaiteachas Neamhéilithe agus do mhíniú a fheidhmeanna, do dhéanamh socrú maidir le scéim shainordaitheach coimeádta taifead do sholáthraithe seirbhíse i réimsí gealltóireachta, cearrbhachais agus crannchur, do dhéanamh socrú maidir le cigirí a cheapadh, agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe gaolmhara

 


Dáil Éireann

First Stage
Introduced 18/11/2010

Betting, Gaming and Lotteries (Unclaimed Winnings) Bill 2010 as initiated and Explanatory Memorandum (in PDF format) Betting, Gaming and Lotteries (Unclaimed Winnings) Bill 2010 as initiated and Explanatory Memorandum (in PDF format)

********************************************

*** Bill had reached this point ***

*** at Dissolution of 30th Dáil ***

*** ** on 1st February 2011 *** ***

*******************************************