Home > Bills 1997 - 2018 > Personal Insolvency Bill 2012 ( Number...

 

 


Personal Insolvency Bill 2012

 

An Bille um Dhócmhainneacht Phearsanta, 2012
 


Bill Number 58 of 2012
Sponsored by Minister for Justice and Equality
Source: Government
Method:  Presented
Status: New Bill

 

 

Bill entitled an Act to amend the law relating to insolvency, to amend the Bankruptcy Act 1988, to provide for the establishment and functions of a body to be known as Seirbhís Dócmhainneachta na hÉireann or, in the English language, the Insolvency Service of Ireland, and, in particular, in the interests of the common good (including the stability of the financial system in the State) and having regard to the following objectives—
(a)        the need to ameliorate the difficulties experienced by debtors in discharging their indebtedness due to insolvency and thereby lessen the adverse consequences for economic activity in the State,
(b)        the need to enable creditors to recover debts due to them by insolvent debtors to the extent that the means of those debtors reasonably permits in an orderly and rational manner, and
(c)        the need to enable insolvent persons to resolve their indebtedness (including by determining that debts stand discharged in certain circumstances)  in an orderly and rational manner without recourse to bankruptcy, and to thereby facilitate the active participation of such persons in economic activity in the State, to provide for additional mechanisms and arrangements relating to insolvency to facilitate the achievement of those objectives, and to provide for connected matters

 

Bille dá ngairtear Acht do leasú an dlí a bhaineann le dócmhainneacht, do leasú an Achta Féimheachta, 1988, do dhéanamh socrú maidir le bunú agus feidhmeanna comhlachta ar a dtabharfar Seirbhís Dócmhainneachta na hÉireann nó, sa Bhéarla, the Insolvency Service of Ireland, agus, go háirithe, ar mhaithe le leas an phobail (lena n-áirítear cobhsaíocht an chórais airgeadais sa Stát) agus ag féachaint do na cuspóirí seo a leanas—
(a)      an gá atá ann na deacrachtaí a bhíonn ag féichiúnaithe a bhféichiúnas a urscaoileadh mar gheall ar dhócmhainneacht a fheabhsú agus, sa tslí sin, na droch-iarmhairtí ar ghníomhaíocht eacnamaíochta sa Stát a mhaolú,
(b)     an gá atá ann a chumasú do chreidiúnaithe fiacha atá dlite dóibh ó fhéichiúnaithe dócmhainneacha a ghnóthú ar mhodh ordúil réasúnach a mhéid is féidir de réir acmhainní na bhféichiúnaithe sin, agus
(c)     an gá atá ann a chumasú do dhaoine dócmhainneacha a bhféichiúnas a fhuascailt (lena n-áirítear trína chinneadh go bhfuil fiacha arna n-urscaoileadh in imthosca áirithe) ar mhodh ordúil réasúnach gan dul ar iontaoibh na féimheachta, agus sa tslí sin rannpháirtíocht ghníomhach na ndaoine sin i ngníomhaíocht eacnamaíochta sa Stát a éascú, do dhéanamh socrú maidir le sásraí agus socruithe breise a bhaineann le dócmhainneacht chun gur fusa na cuspóirí sin a bhaint amach, agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe comhghaolmhar

 


Dáil  Éireann

First Stage
Presented 27/06/2012
Order for Second Stage 05/07/2012
Personal Insolvency Bill 2012 as initiated and Explanatory Memorandum (in PDF format)Personal Insolvency Bill 2012 as initiated and Explanatory Memorandum (in PDF format)


Second Stage
05/07/2012
11/07/2012
11/07/2012
12/07/2012
13/07/2012
18/07/2012
18/07/2012
18/07/2012

Referred to the Select Committee 18/07/2012


Committee Stage (Select Committee on Justice, Defence and Equality)
13/09/2012
List of Proposed Committee Stage Amendments List of Proposed Committee Stage Amendments
Personal Insolvency Bill 2012 as amended in Select Committee on Justice, Defence and Equality (in PDF format)Personal Insolvency Bill 2012 as amended in Select Committee on Justice, Defence and Equality (in PDF format)


Report and Final Stages
06/11/2012
06/11/2012
07/11/2012 (Resumed)
07/11/2012

List of Proposed Report Stage Amendments 
First Additional List of Proposed Report Stage AmendmentsFirst Additional List of Proposed Report Stage Amendments
Personal Insolvency Bill 2012 as passed by Dáil Éireann Personal Insolvency Bill 2012 as passed by Dáil Éireann


Seanad Éireann

Second Stage
21/11/2012


Committee Stage
29/11/2012
30/11/2012 (Resumed)
04/12/2012 (Resumed)
05/12/2012 (Resumed)
List of Proposed Committee Stage Amendments List of Proposed Committee Stage Amendments
List of Amendments made in Committee List of Amendments made in Committee


Report and Final Stages
11/12/2012
List of Proposed Report Stage Amendments List of Proposed Report Stage Amendments
First Additional List of Proposed Report Stage Amendments First Additional List of Proposed Report Stage Amendments


Returned to first House Dáil


Committee Stage
19/12/2012

List of Amendments made by Seanad Éireann List of Amendments made by Seanad Éireann
Revised Explanatory Memorandum Revised Explanatory Memorandum


Final Stage

Personal Insolvency Bill 2012 as passed by both Houses of the Oireachtas (in PDF format) Personal Insolvency Bill 2012 as passed by both Houses of the Oireachtas (in PDF format)


 

Enacted as Act Number 44 of 2012
Date of Signature: 26/12/2012
Personal Insolvency Act  2012 Personal Insolvency Act  2012 in PDF format
An tAcht um Dhócmhainneacht Phearsanta, 2012 An tAcht um Dhócmhainneacht Phearsanta, 2012