Home > Bills 1997 - 2018 > Fiscal Responsibility Bill 2012 (Number...

 


Fiscal Responsibility Bill 2012

 

An Bille um Fhreagracht Bhuiséadach, 2012
 


Bill Number 66 of 2012
Sponsored by Minister for Finance
Source: Government
Method: Presented
Status: New Bill

 

 

Bill entitled an Act to make provision for securing that the rules in Article 3 of the Treaty on Stability, Coordination and Governance in the Economic and Monetary Union take effect in the law of the State in accordance with paragraph 2 of that Article and that the rule in Article 4 of that Treaty takes effect in the State; to make provision in accordance with Article 3 of that Treaty in relation to a medium-term budgetary objective and a correction mechanism; to establish a body to be known as Comhairle Chomhairleach Bhuiséadach na hÉireann or, in the English language, the Irish Fiscal Advisory Council and provide for its functions; and to provide for related matters

 

Bille dá ngairtear Acht do dhéanamh socrú chun a áirithiú  go ngabhfaidh éifeacht i ndlí an Stáit leis na rialacha in Airteagal 3 den Chonradh ar Chobhsaíocht, ar Chomhordú agus ar Rialachas san Aontas Eacnamaíoch agus Airgeadaíochta de réir mhír 2 den Airteagal sin agus go ngabhfaidh éifeacht sa Stát leis an riail in Airteagal 4 den Chonradh sin; do dhéanamh socrú de réir Airteagal 3 den Chonradh sin i ndáil le cuspóir buiséadach meántéarmach agus le sásra ceartúcháin; do bhunú comhlachta ar a dtabharfar Comhairle Chomhairleach Bhuiséadach na hÉireann nó, sa Bhéarla, the Irish Fiscal Advisory Council agus do dhéanamh socrú i dtaobh a feidhmeanna; agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe gaolmhara

 


Dáil Éireann

First Stage
Presented 16/07/2012
Order for Second Stage 09/10/2012
Fiscal Responsibility Bill 2012 as initiated and Explanatory Memorandum (in PDF format) Fiscal Responsibility Bill 2012 as initiated and Explanatory Memorandum (in PDF format)

 


Second Stage
09/10/2012
10/10/2012 (Resumed)
10/10/2012 (Resumed)
11/10/2012 (Resumed)
11/10/2012 (Resumed)
Referred to Select Committee 11/10/2012

 


Committee Stage (Select Sub-Committee on Finance)
18/10/2012
List of Proposed Committee Stage Amendments


Report and Final Stages
06/11/2012
06/11/2012
List of Proposed Report Stage Amendments List of Proposed Report Stage Amendments
Fiscal Responsibility Bill 2012 as passed by Dáil Éireann Fiscal Responsibility Bill 2012 as passed by Dáil Éireann


Seanad Éireann

Second Stage
14/11/2012


Committee and Remaining Stage s
20/11/2012
Committee Amendments List of Proposed Committee Stage Amendments


Enacted as Act Number 39 of 2012
Date of Signature: 27/11/2012
Fiscal Responsibility Act  2012 in PDF format Fiscal Responsibility Act  2012 in PDF format
An tAcht um Fhreagracht Bhuiséadach,2012 An tAcht um Fhreagracht Bhuiséadach,2012