Home > Bills 1997 - 2018 > 2012 > Finance (Local Property Tax) Bill 2012...

 Finance (Local Property Tax) Bill 2012

 

An Bille Airgeadais (Cáin Mhaoine Áitiúil), 2012
 


Bill Number 108 of 2012
Sponsored by Minister for Finance
Source: Government
Method: Presented
Status: New Bill

 

Bill entitled an Act to provide for the imposition of an annual tax to  be called "Local Property Tax" in respect of certain residential properties and for the establishment and maintenance of a register of residential properties in the State by the Revenue Commissioners and to provide for related matters

 

Bille dá ngairtear Acht do dhéanamh socrú maidir le cáin bhliantúil ar a dtabharfar “Cáin Mhaoine Áitiúil” a fhorchur i leith maoine cónaithe áirithe agus maidir leis na Coimisinéirí Ioncaim do bhunú agus do chothabháil clár maoine cónaithe sa Stát agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe gaolmhara
 


Dáil Éireann

First Stage
Presented 04/12/2012
Order for Second Stage 14/12/2012
Finance (Local Property Tax) Bill 2012 as initiated and Explanatory Memorandum (in PDF format) Finance (Local Property Tax) Bill 2012 as initiated and Explanatory Memorandum (in PDF format)


Second Stage
14/12/2012


Committee Stage  (Resumed) and Remaining Stages
18/12/2012
List of Proposed Committee Stage Amendments List of Proposed Committee Stage Amendments


Seanad Éireann

Second Stage
19/12/2012


Committee and Remaining Stages
20/12/2012
List of Proposed Committee Stage Amendments List of Proposed Committee Stage Amendments


Enacted as Act Number 52 of 2012
Date of Signature: 26/12/2012
Finance (Local Property Tax) Act  2012 in PDF format
An tAcht Airgeadais (Cáin Mhaoine Áitiúil) 2012 An tAcht Airgeadais (Cáin Mhaoine Áitiúil) 2012