Home > Bills 1997 - 2018 > 2012 > National Lottery Bill 2012 (Number 117...

 

 


 National Lottery Bill 2012

 

 An Bille um Chrannchur Náisiúnta, 2012

 


Bill Number 117 of 2012
Sponsored by Minister for Public Expenditure and Reform
Source: Government
Method: Presented
Status: New Bill

 

 

Bill entitled an Act to provide for the holding of a national lottery on behalf of the Minister for Public Expenditure and Reform, to establish the Office of the Regulator of the National Lottery and to define the functions of the Regulator, to repeal the National Lottery Act 1986, to amend sections 27 and 28 of the Gaming and Lotteries Act 1956 and to provide for connected matters

 

Bille dá ngairtear Acht do dhéanamh socrú chun crannchur náisiúnta a dhéanamh thar ceann an Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, do bhunú Oifig Rialálaí an Chrannchuir Náisiúnta agus do mhíniú fheidhmeanna an Rialálaí, d’aisghairm an Achta um Chrannchur Náisiúnta, 1986, do leasú ailt 27 agus 28 den Acht um Chearrbhachas agus Crannchuir, 1956 agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe comhghaolmhara

 


Dáil Éireann

First Stage
Presented 18/12/2012
Order for Second Stage 29/01/2013
National Lottery Bill 2012 as initiated  (in PDF format) National Lottery Bill 2012 as initiated  (in PDF format)

 Explanatory Memorandum Explanatory Memorandum (in PDF format)


Second Stage
29/01/2013
05/02/2013 (Resumed)
06/02/2013 (Resumed)
06/02/2013 (Resumed)

Referred to Select Committee 06/02/2013


Committee Stage (Select Committee on Public Expenditure and Reform)
27/03/2013
List of Proposed Committee Stage Amendments List of Proposed Committee Stage Amendments
National Lottery Bill 2012 as amended in the Select Sub-Committee on Public Expenditure and Reform National Lottery Bill 2012 as amended in the Select Sub-Committee on Public Expenditure and Reform (in PDF format)


Report and Final Stages
17/04/2013
List of Proposed Report Stage Amendments List of Proposed Report Stage Amendments
National Lottery Bill 2012 As passed by D? ?reann National Lottery Bill 2012 As passed by Dáil Éireann


Seanad Éireann

Second Stage
24/04/2013
 


Committee Stage
30/04/2013
30/04/2013 (Resumed)
List of Proposed Committee Stage Amendments List of Proposed Committee Stage Amendments


Report and Final Stages
07/05/2013
 


Enacted as Act Number 13 of 2013
Date of Signature: 14/05/2013
National Lottery Act  2013 in (PDF format) National Lottery Act  2013 in (PDF format)
An tAcht um Chrannchur N?i? 2013 An tAcht um Chrannchur Náisiúnta, 2013