Home > Bills 1997 - 2018 > Defence Forces (Second World War...

 


Defence Forces (Second World War Amnesty and Immunity) Bill 2012 [Seanad]

 

An Bille Fórsaí Cosanta (Ilphardún agus Díolúine maidir leis an Dara Cogadh Domhanda), 2012 [Seanad]

 


Bill Number 118 of 2012
Sponsored by Minister of Defence
Source: Government
Method: Presented
Status: New Bill

 

 

Bill entitled an Act to provide for the granting of an amnesty, and, as appropriate, an immunity from prosecution, to those members of the Defence Forces who served with forces (including the armed forces of a country) fighting on the Allied side during the Second World War and were subsequently found guilty by a military tribunal of, or who were or who still are liable to be prosecuted for, desertion or being absent without leave, or who were dismissed from the Defence Forces pursuant to the provisions of the Emergency Powers (No. 362) Order 1945 (S. R. & O. 1945. No. 198); and to provide for related matters

 

Bille dá ngairtear Acht do  do dhéanamh socrú maidir le hilphardún agus, de réir mar is cuí, díolúine ó ionchúiseamh, a dheonú do na comhaltaí sin de na Fórsaí Cosanta a d’fhóin le fórsaí (lena n-áirítear fórsaí armtha de chuid tíre) a bhí ag troid ar thaobh na gComhghuaillithe i rith an Dara Cogadh Domhanda agus ar chiontaigh binse míleata iad ina dhiaidh sin as tréigean nó as a bheith as láthair gan chead, nó ar dlíodh nó a ndlitear fós iad a ionchúiseamh mar gheall ar thréigean nó a bheith as láthair gan chead, nó ar dífhostaíodh iad as na Fórsaí Cosanta de bhun fhorálacha an Ordaithe Cumhachta Práinne (Uimh. 362), 1945 (R. agus O. R. 1945. Uimh. 198); agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe gaolmhara 


Seanad Éireann

 

First Stage
Presented 19/12/2012
Order for Second Stage 06/02/2013
Defence Forces (Second World War Amnesty and Immunity) Bill 2012 [Seanad] Defence Forces (Second World War Amnesty and Immunity) Bill 2012 [Seanad] and Explanatory Memorandum (in PDF format)

 


Second Stage
06/02/2013
06/02/2013 (Resumed)


Committee and Remaining Stages
14/02/2013
List of Proposed Committee Stage Amendments List of Proposed Committee Stage Amendments


Dáil Éireann

Second Stage
06/03/2013
16/04/2013 (Resumed)
Referred to Select Committee 16/04/2013


Committee Stage (Select Committee on Justice, Defence and Equality)
24/04/2013
List of Proposed Committee Stage Amendments List of Proposed Committee Stage Amendments


Report and Final Stages
07/05/2013


Enacted as Act Number 12 of 2013
Date of Signature: 14/05/2013
Defence Forces (Second World War Amnesty and Immunity) Act  2013 in PDF format Defence Forces (Second World War Amnesty and Immunity) Act  2013 in PDF format
An tAcht Fórsaí Cosanta (Ilphardún agus Díolúine maidir leis an Dara Cogadh Domhanda) 2013 An tAcht Fórsaí Cosanta (Ilphardún agus Díolúine maidir leis an Dara Cogadh Domhanda) 2013