Home > Bills 1997 - 2018 > Euro Area Loan Facility (Amendment)...

 


Euro Area Loan Facility (Amendment) Bill 2013

 

An Bille um Shaoráid Iasachta an Limistéir Euro (Leasú), 2013

 


Bill Number 2 of 2013
Sponsored by Minister for Finance
Source: Government
Method: Presented
Status: New Bill

 

 

Bill entitled an Act to further facilitate, in the public interest, the financial stability of the European Union and the safeguarding of the financial stability of the Euro area as a whole and for those purposes—
(a) to enable effect to be given, in so far as it relates to the State, to the amendment to the EUR 80 000 000 000 loan facility agreement done in Brussels on 19 December 2012 and in Athens on 18 December 2012,
(b) to provide for matters relating to subsequent amendments to the loan facility agreement which have been approved by Dáil Éireann pursuant to Article 29.5.2° of the Constitution,
(c) to amend the Euro Area Loan Facility Act 2010, and
(d) to provide for related matters

 

Bille dá ngairtear Acht do d’éascú tuilleadh, ar mhaithe le leas an phobail, chobhsaíocht airgeadais an Aontais Eorpaigh agus cobhsaíocht airgeadais an limistéir Euro ina iomláine a chosaint agus chun na gcríoch sin—
(a) dá chumasú éifeacht a thabhairt, a mhéid a bhaineann sé leis an Stát, don leasú ar an gcomhaontú saoráide iasachta EUR 80 000 000 000 arna dhéanamh sa Bhruiséil an 19 Nollaig 2012 agus san Aithin an 18  Nollaig 2012,
(b) do dhéanamh socrú maidir le nithe a bhaineann le leasuithe iardain ar an gcomhaontú saoráide iasachta, ar leasuithe iad  a cheadaigh Dáil Éireann de bhun Airteagal 29.5.2° den Bhunreacht,
(c) do leasú an Achta um Shaoráid Iasachta an Limistéir Euro, 2010, agus
(d) do dhéanamh socrú i dtaobh nithe gaolmhara

 


Dáil Eireann

First Stage
Presented 08/01/2013
Order for Second Stage 22/01/2013
Euro Area Loan Facility (Amendment) Bill 2013 Euro Area Loan Facility (Amendment) Bill 2013 as initiated and Explanatory Memorandum (in PDF format)

 


Second Stage
22/01/2013
23/01/2013 (Resumed)
23/01/2013 (Resumed)
23/01/2013 (Resumed)


Committee  and Remaining Stages
24/01/2013
24/01/2013


Seanad Éireann

Second Stage
31/01/2013
 


Committee and Remaining Stages
31/01/2013

 


Enacted as Act Number 1 of 2013
Date of Signature: 05/02/2013
Euro Area Loan Facility (Amendment) Act 2013 in PDF format
An tAcht um Shaoráid Iasachta an Limistéir Euro (Leasú), 2013 An tAcht um Shaoráid Iasachta an Limistéir Euro (Leasú), 2013