Home > Bills 1997 - 2018 > Climate Change Bill 2013 [PMB] (Number...

 


Climate Change Bill 2013 [PMB]

 

An Bille um an Athrú Aeráide, 2013 [BCP]
 

 


Bill Number 8 of 2013
Sponsored by Deputy Brian Stanley
Source: Private Member
Method: Introduced
Status: New Bill

 

 

Bill entitled an Act to set a target for the year 2050 for the reduction of greenhouse gas emissions; to establish the Department of the Taoiseach as the co-ordinating department under the Act; to confer powers on the Taoiseach to make regulations; to provide for carbon budgets; to establish an Office of Climate Change and Renewable Energy and a Climate Change Commission; to amend the Carbon Fund Act 2007; to put in place a framework and enabling provisions to meet European Union and international commitments on climate change; and to provide for related matters

 

Bille dá ngairtear Acht do leagan amach sprice le haghaidh na bliana 2050 chun astuithe gás ceaptha teasa a laghdú; do bhunú Roinn an Taoisigh mar an roinn chomhordúcháin faoin Acht; do thabhairt cumhachtaí don Taoiseach chun rialacháin a dhéanamh; do dhéanamh socrú maidir le buiséid i leith carbóin; do bhunú Oifige um an Athrú Aeráide agus um Fhuinneamh In-Athnuaite agus Coimisiúin um an Athrú Aeráide; do leasú an Achta um an gCiste Carbóin, 2007; do chur creata agus forálacha cumasúcháin ar bun chun gealltanais an Aontais Eorpaigh agus gealltanais idirnáisiúnta maidir leis an athrú aeráide a chomhlíonadh; agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe gaolmhara

 


Dáil Éireann

First Stage
Introduced  31/01/2013
Order for Second Stage DDMMYY
Climate Change Bill 2013 [PMB] as initiated (in PDF format) Climate Change Bill 2013 [PMB] as initiated (in PDF format)


Second Stage
DDMMYY
Referred to Select Committee DDMMYY


Committee Stage (Select Committee on XX if applicable)
DDMMYY
List of Proposed Committee Stage Amendments
(Short Title) Bill 2013 as amended in /the Select Committee on XX /in committee by Dáil/Seanad (in PDF format)


Report and Final Stages
DDMMYY
List of Proposed Report Stage Amendments
(Short Title) Bill 2013 as passed by /Dáil/Seanad


Seanad Éireann

Second Stage
DDMMYY
Referred to Select Committee DDMMYY


Committee Stage (Select Committee on XX if applicable)
DDMMYY
List of Proposed Committee Stage Amendments
(Short Title) Bill 2013 as amended /in the Select Committee on XX /in committee by /Dáil Éireann (in PDF format)


Report and Final Stages
DDMMYY
List of Proposed Report Stage Amendments
(Short Title) Bill 2013 as passed by Dáil Éireann

Returned to first House (if applicable) Dáil/Seanad


Committee Stage (Delete the reference to 'Committee Stage' if the bill is being returned to Seanad)
DDMMYY
Report Stage
DDMMYY
List of Amendments made by /Dáil / Seanad Éireann
List of Proposed Amendments to Amendments made by Dáil/Seanad


Final Stage
(Short Title) Bill 2013 as passed by both Houses of the Oireachtas (in PDF format)


Enacted as Act Number NN of 2013
Date of Signature: DDMMYY
(Short Title Act) 2013 in PDF format
Official Translation