Home > Bills 1997 - 2018 > Seanad Electoral Reform Bill 2013...

 

 


Seanad Electoral Reform Bill 2013 [Seanad] [PMB]

 

An Bille um Athchóiriú Thoghcháin an tSeanaid, 2013 [Seanad] [BCP]


Bill Number 21 of 2013
Sponsored by Senator John Crown
Source: Private Member
Method: Presented
Status: New Bill

 

Bill entitled an Act to to provide for free and fair elections to Seanad Éireann wherein the franchise is extended to all people who are over eighteen and legally resident in Ireland and to all people who are Irish citizens; to alter the method that graduates of an Irish Institute of Higher Education use to elect members of the Seanad; to provide for the conduct of elections to Seanad Éireann and to amend the Seanad Electoral (University Members) Acts 1937 to 2006, the Seanad Electoral (Panel Members) Acts 1947 to 2006; to amend the Electoral Acts 1992 to 2012; to amend the Oireachtas (Miscellaneous Provisions) and Ministerial and Parliamentary Offices (Amendment) Act 1996 and to provide for related matters

 

Bille dá ngairtear Acht do dhéanamh socrú maidir le saorthoghcháin chothroma chun Seanad Éireann ina leathnófar an ceart vótála chuig gach duine atá os cionn ocht mbliana déag agus ar a bhfuil cónaí in Éirinn de réir dlí agus chuig gach duine is saoránach Éireannach; d'athrú an mhodha a úsáideann céimithe de chuid Forais Ard-Oideachais in Éirinn chun comhaltaí den Seanad a thoghadh; do dhéanamh socrú maidir le stiúradh toghcháin don Seanad agus do leasú Achtanna Toghcháin an tSeanaid (Comhaltaí Ollscoile), 1937 go 2006, Achtanna Toghcháin an tSeanaid (Rolla-Chomhaltaí), 1947 go 2006; do leasú na nAchtanna Toghcháin, 1992 go 2012; do leasú an Achta um Oifigí Aireachta agus Pairliminte, 1938 agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe gaolmhara


Seanad Éireann

First Stage
Presented 01/03/2013
Order for Second Stage 06/03/2013
Seanad Electoral Reform Bill 2013 [Seanad] [PMB] as initiated and Explanatory Memorandum (in PDF format) Seanad Electoral Reform Bill 2013 [Seanad] [PMB] as initiated and Explanatory Memorandum (in PDF format)


Second Stage
06/03/2013
15/05/2013 (Resumed)


Committee and Remaining Stages
15/12/2015


Dáil Éireann

Second Stage
DDMMYY
Referred to Select Committee DDMMYY


Committee Stage (Select Committee on XX if applicable)
DDMMYY
List of Proposed Committee Stage Amendments
(Short Title) Bill 2013 as amended /in the Select Committee on XX /in committee by /Dáil Éireann (in PDF format)


Report and Final Stages
DDMMYY
List of Proposed Report Stage Amendments
(Short Title) Bill 2013 as passed by Dáil Éireann

Returned to first House (if applicable) Dáil/Seanad


Committee Stage (Delete the reference to 'Committee Stage' if the bill is being returned to Seanad)
DDMMYY
Report Stage
DDMMYY
List of Amendments made by /Dáil / Seanad Éireann
List of Proposed Amendments to Amendments made by Dáil/Seanad


Final Stage
(Short Title) Bill 2013 as passed by both Houses of the Oireachtas (in PDF format)


Enacted as Act Number NN of 2013
Date of Signature: DDMMYY
(Short Title Act) 2013 in PDF format
Official Translation