Home > Bills 1997 - 2018 > Land and Conveyancing Law Reform Bill...

 


Land and Conveyancing Law Reform Bill 2013

 

An Bille um Athchóiriú an Dlí Talún agus Tíolactha, 2013

 


Bill Number 34 of 2013
Sponsored by Minister for Justice and Equality
Source: Government
Method: Presented
Status: Enacted

 

 

Bill entitled an Act to provide that certain statutory provisions apply to mortgages of a particular class notwithstanding the repeal and amendment of those statutory provisions by the Land and Conveyancing Law Reform Act 2009, to provide for the adjournment of legal proceedings in certain cases and to provide for related matters

 

Bille dá ngairtear Acht do dhéanamh socrú go mbeidh feidhm ag forálacha reachtúla áirithe maidir le morgáistí d'aicme ar leith d'ainneoin aisghairm agus leasú na bhforálacha reachtúla sin leis an Acht um Athchóiriú an Dlí Talún agus Tíolactha, 2009, do dhéanamh socrú maidir le himeachtaí dlí a chur ar atráth i gcásanna áirithe agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe gaolmhara 


Dáil Éireann

First Stage
Presented 27/03/2013
Order for Second Stage 30/04/2013
Land and Conveyancing Law Reform Bill 2013 as initiated Land and Conveyancing Law Reform Bill 2013 as initiated (in PDF format)

Explanatory Memorandum Explanatory Memorandum (in PDF format)


Second Stage
30/04/2013
01/05/2013 (Resumed)
01/05/2013 (Resumed)
15/05/2013 (Resumed)
Referred to Select Committee 15/05/2013


Committee Stage (Select Committee on Justice, Defence and Equality)
22/05/2013
List of Proposed Committee Stage Amendments List of Proposed Committee Stage Amendments
Land and Conveyancing Law Reform Bill 2013 As amended in the Select Committee on Justice, Defence and Equality (in PDF format) Land and Conveyancing Law Reform Bill 2013 As amended in the Select Committee on Justice, Defence and Equality (in PDF format)


Report and Final Stages
03/07/2013
List of Proposed Report Stage Amendments List of Proposed Report Stage Amendments
First Additional List of Proposed Report Stage Amendments First Additional List of Proposed Report Stage Amendments
Land and Conveyancing Law Reform Bill 2013 As passed by Dáil Éireann Land and Conveyancing Law Reform Bill 2013 As passed by Dáil Éireann


Seanad Éireann

Second Stage
09/07/2013


Committee Stage
12/07/2013
List of Proposed Committee Stage Amendments List of Proposed Committee Stage Amendments


Report and Final Stages
16/07/2013
16/07/2013
List of Proposed Report Stage Amendments List of Proposed Report Stage Amendments
Amendment made by Seanad Éireann Amendment made by Seanad Éireann


Final Stage
Land and Conveyancing Law Reform Bill 2013 as passed by both Houses of the Oireachtas (in PDF format) Land and Conveyancing Law Reform Bill 2013 as passed by both Houses of the Oireachtas (in PDF format)


Enacted as Act Number 30 of 2013
Date of Signature: 24/07/2013
Land and Conveyancing Law Reform Act 2013 in PDF format Land and Conveyancing Law Reform Act 2013 in PDF format
An tAcht um Athchóiriú an Dlí Talún agus Tíolactha, 2013 An tAcht um Athchóiriú an Dlí Talún agus Tíolactha, 2013