Home > Bills 1997 - 2018 > Housing (Purchase of Voluntary and...

 


Housing (Purchase of Voluntary and Co-Operative Housing) Bill 2013 [PMB]

 

Bille na dTithe (Tithíocht Shaorálach agus Chomharchumainn a Cheannach), 2013 [BCP]  

 


Bill Number 51 of 2013
Sponsored by Deputy Seán Ó Fearghaíl
Source:  Private Member
Method: Introduced
Status: New Bill

 

 

Bill entitled an Act to make further provision for purchase by existing tenants of dwellings owned by voluntary housing bodies, under incremental purchase arrangements,  in circumstances where the voluntary housing body and the local authority agrees that it would be beneficial to a tenant and a relevant local authority area to dispose of a particular dwelling; the ring-fencing of the proceeds of the sale of such a dwelling towards the provision of additional housing by approved bodies and, in exceptional cases, to upgrade existing housing stock in the relevant local authority area and related matters

 

Bille dá ngairtear Acht do dhéanamh socrú breise maidir le tionóntaí láithreacha do cheannach teaghaisí atá ar úinéireacht ag comhlachtaí tithíochta saorálaí, faoi shocruithe ceannaigh incrimintigh, in imthosca ina gcomhaontaíonn an comhlacht tithíochta saorálaí agus an t-údarás áitiúil go mbeadh sé tairbhiúil do thionónta agus do limistéar údaráis áitiúil iomchuí teaghais ar leith a dhiúscairt; do dhéanamh imfhálú ar na fáltais ó dhíol teaghaise den sórt sin le haghaidh soláthair tithíochta breise ag comhlachtaí ceadaithe agus, i gcásanna eisceachtúla, do dhéanamh uasghrádú ar an stoc tithíochta láithreach sa limistéar rialtais áitiúil iomchuí agus i dtaobh nithe gaolmhara

 


Dáil Éireann

 

First Stage
Introduced  09/05/2013
Order for Second Stage DDMMYY
Housing (Purchase of Voluntary and Co-Operative Housing) Bill 2013 [PMB] as initiated  (in PDF format)  Housing (Purchase of Voluntary and Co-Operative Housing) Bill 2013 [PMB] as initiated  (in PDF format)

 


Second Stage
DDMMYY
Referred to Select Committee DDMMYY

 


Committee Stage (Select Committee on XX if applicable)
DDMMYY
List of Proposed Committee Stage Amendments
(Short Title) Bill 2013 as amended in /the Select Committee on XX /in committee by Dáil/Seanad (in PDF format)

 

 


Report and Final Stages
DDMMYY
List of Proposed Report Stage Amendments
(Short Title) Bill 2013 as passed by /Dáil/Seanad

 


Dáil/Seanad Éireann

 

Second Stage
DDMMYY
Referred to Select Committee DDMMYY

 


Committee Stage (Select Committee on XX if applicable)
DDMMYY
List of Proposed Committee Stage Amendments
(Short Title) Bill 2013 as amended /in the Select Committee on XX /in committee by /Dáil Éireann (in PDF format)

 


 

Report and Final Stages
DDMMYY
List of Proposed Report Stage Amendments
(Short Title) Bill 2013 as passed by Dáil Éireann

Returned to first House (if applicable) Dáil/Seanad

 


Committee Stage (Delete the reference to 'Committee Stage' if the bill is being returned to Seanad)
DDMMYY
Report Stage
DDMMYY
List of Amendments made by /Dáil / Seanad Éireann
List of Proposed Amendments to Amendments made by Dáil/Seanad


Final Stage
(Short Title) Bill 2013 as passed by both Houses of the Oireachtas (in PDF format)

 


Enacted as Act Number NN of 2013
Date of Signature: DDMMYY
(Short Title Act) 2013 in PDF format
Official Translation