Home > Bills 1997 - 2018 > Houses of the Oireachtas (Inquiries,...

Houses of the Oireachtas (Inquiries, Privileges and Procedures) Bill 2013

An Bille um Thithe an Oireachtais (Fiosrúcháin, Pribhléidí agus Nósanna Imeachta), 2013


Bill Number 53 of 2013
Sponsored by Minister for Public Expenditure and Reform.
Source: Government
Method: Presented
Status: New Bill

Bill entitled an Act to provide for the exercise by either House or both Houses of the Oireachtas (or by a Committee of either House or both Houses) of a power to conduct an inquiry into specified matters, to provide for matters relating to compellability, privilege and procedure in the Houses (and in Committees of either House or both Houses), and to provide for related matters
 

Bille dá ngairtear Acht do dhéanamh socrú maidir le ceachtar Teach nó an dá Theach den Oireachtas (nó Coiste de cheachtar Teach nó den dá Theach) d'fheidhmiú cumhachta chun fiosrúchán a sheoladh ar nithe sonraithe, do dhéanamh socrú maidir le nithe a bhaineann le hinordaitheacht, pribhléid agus nós imeachta sna Tithe (agus i gCoistí de cheachtar Teach nó den dá Theach), agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe gaolmhara


Dáil Éireann

First Stage
Presented 15/05/2013
Order for Second Stage 22/05/2013
Houses of the Oireachtas (Inquiries, Privileges and Procedures) Bill 2013 as initiated and Explanatory Memorandum Houses of the Oireachtas (Inquiries, Privileges and Procedures) Bill 2013 as initiated and Explanatory Memorandum (in PDF format)


Second Stage
22/05/2013
23/05/2013 (Resumed)
23/05/2013 (Resumed)
Referred to Select Committee 23/05/2013

 


Committee Stage (Select Sub-Committee on Public Expenditure and Reform)
05/06/2013
List of Proposed Committee Stage Amendments List of Proposed Committee Stage Amendments
Houses of the Oireachtas (Inquiries, Privileges and Procedures) Bill 2013 As amended in the Select sub-Committee on Public Expenditure and Reform (in PDF format) Houses of the Oireachtas (Inquiries, Privileges and Procedures) Bill 2013 As amended in the Select sub-Committee on Public Expenditure and Reform (in PDF format)


Report and Final Stages
02/07/2013
List of Proposed Report Stage Amendments List of Proposed Report Stage Amendments
Houses of the Oireachtas (Inquiries, Privileges and Procedures) Bill 2013 As passed by Dáil Éireann Houses of the Oireachtas (Inquiries, Privileges and Procedures) Bill 2013 As passed by Dáil Éireann


Seanad Éireann

Second Stage
10/07/2013


Committee and Remaining Stages
19/07/2013
List of Proposed Committee Stage Amendments List of Proposed Committee Stage Amendments


Enacted as Act Number 33 of 2013
Date of Signature: 24/07/2013
Houses of the Oireachtas (Inquiries, Privileges and Procedures) Act  2013 in PDF format Houses of the Oireachtas (Inquiries, Privileges and Procedures) Act  2013 in PDF format
An tAcht um Thithe an Oireachtais (Fiosrúcháin, Pribhléidí agus Nósanna Imeachta), 2013 An tAcht um Thithe an Oireachtais (Fiosrúcháin, Pribhléidí agus Nósanna Imeachta), 2013