Home > Bills 1997 - 2018 > Financial Emergency Measures in the...

 


Financial Emergency Measures in the Public Interest Bill 2013

 

An Bille um Bearta Airgeadais Éigeandála ar Mhaithe le Leas an Phobail, 2013


Bill Number 57 of 2013
Sponsored by Minister for Public Expenditure and Reform
Source: Government
Method: Presented
Status: New Bill

 

 

Bill entitled an Act in the public interest, to provide for—
(A) the reduction of the remuneration of certain public servants (including members of the Houses of the Oireachtas, the judiciary and certain office holders);
(B) the reduction of the amount of the payment of pension or other benefits (other than lump sums) payable to or in respect of certain persons who are or were in the public service (including members and former members of the Houses of the Oireachtas, former members of the judiciary and former holders of certain offices) under an occupational pension scheme or pension arrangement (by whatever name called); and
(C) the alteration of the operation of scales of pay for public servants (including the suspension of the awarding, for a certain period, of increments under those scales),
and to provide for related matters

 

Bille dá ngairtear Acht do do dhéanamh socrú, ar mhaithe le leas an phobail, maidir leis na nithe seo a leanas—
(A) luach saothair seirbhíseach poiblí áirithe (lena n-áirítear comhaltaí de Thithe an Oireachtais, an bhreithiúnacht agus sealbhóirí oifige áirithe) a laghdú;
(B) méid na híocaíochta pinsin nó sochar eile (seachas cnapshuimeanna) is iníoctha le daoine áirithe, nó i leith daoine áirithe, atá nó a bhí sa tseirbhís phoiblí (lena n-áirítear comhaltaí agus iarchomhaltaí de Thithe an Oireachtais, iarchomhaltaí den bhreithiúnacht agus iarshealbhóirí oifigí áirithe) faoi scéim pinsean ceirde nó socrú pinsean (cibé ainm a thugtar air), a laghdú; agus
(C) oibriú scálaí pá do sheirbhísigh phoiblí a athrú (lena n-áirítear dámhachtain breisithe faoi na scálaí sin a fhionraí go ceann tréimhse áirithe),
agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe gaolmhara


Dáil  Éireann

First Stage
Presented 21/05/2013
Order for Second Stage 28/05/2013
Financial Emergency Measures in the Public Interest Bill 2013 as initiated and Explanatory Memorandum (in PDF format) Financial Emergency Measures in the Public Interest Bill 2013 as initiated and Explanatory Memorandum (in PDF format)


Second Stage
28/05/2013
28/05/2013 (Resumed)
29/05/2013 (Resumed)


Committee Stage
29/05/2013
29/05/2013 (Resumed and Remaining Stages)
List of Proposed Committee Stage Amendments List of Proposed Committee Stage Amendments


Seanad Éireann

Second Stage
30/05/2013


Committee and Remaining Stages
30/05/2013
List of Proposed Committee Stage Amendments List of Proposed Committee Stage Amendments


Enacted as Act Number 18 of 2013
Date of Signature: 05/06/2013
Financial Emergency Measures in the Public Interest Act 2013 Financial Emergency Measures in the Public Interest Act 2013 in PDF format
An tAcht um Bearta Airgeadais Éigeandála ar Mhaithe le Leas an Phobail, 2013 An tAcht um Bearta Airgeadais Éigeandála ar Mhaithe le Leas an Phobail, 2013