Home > Bills 1997 - 2018 > Thirty-second Amendment of the...


Thirty-second Amendment of the Constitution (Abolition of Seanad Éireann) Bill 2013

An Bille um an Dara Leasú is Tríocha ar an mBunreacht (Deireadh a Chur le Seanad Éireann), 2013


Bill Number 63 of 2013
Sponsored by An Taoiseach
Source: Government
Method: Presented
Status: New Bill

Bill entitled an Act to to amend the Constitution.

WHEREAS by virtue of Article 46 of the Constitution any provision of the Constitution may be amended in the manner provided by that Article:

AND WHEREAS it is proposed–

(A) to amend the Constitution for the purpose of abolishing Seanad Éireann and providing that the Oireachtas shall, from the date of such abolition, consist of the President and Dáil Éireann; and
 
(B) in consequence of the foregoing, to amend otherwise the Constitution and, in particular, to amend those provisions of it that confer functions on Seanad Éireann or that are premised on the existence of that House 

 

Bille dá ngairtear Acht chun an Bunreacht a leasú.

DE BHRÍ gur cead, de bhua Airteagal 46 den Bhunreacht, foráil ar bith den Bhunreacht a leasú ar an modh a shocraítear leis an Airteagal sin:

AGUS DE BHRÍ go bhfuil beartaithe—

(A) an Bunreacht a leasú chun deireadh a chur le Seanad Éireann agus chun foráil a dhéanamh gurb iad an tUachtarán agus Dáil Éireann a bheidh san Oireachtas ón dáta a chuirfear deireadh le Seanad Éireann;  agus

(B) de dhroim an mhéid sin roimhe seo, an Bunreacht a leasú thairis sin agus, go háirithe, leasú a dhéanamh ar na forálacha sin de lena dtugtar feidhmeanna do Sheanad Éireann nó atá bunaithe ar an Teach sin a bheith ann 


Dáil Éireann

First Stage
Presented 04/06/2013
Order for Second Stage 13/06/2013
Thirty-second Amendment of the Constitution (Abolition of Seanad Éireann) Bill 2013 as initiated and Explanatory Memorandum (in PDF format)   Thirty-second Amendment of the Constitution (Abolition of Seanad Éireann) Bill 2013 as initiated and Explanatory Memorandum (in PDF format) 


Second Stage
13/06/2013
18/06/2013 (Resumed)
19/06/2013 (Resumed)
19/06/2013 (Resumed)
19/06/2013 (Resumed)
20/06/2013 (Resumed)
25/06/2013 (Resumed)
25/06/2013 (Resumed)


Committee and Remaining Stages
25/06/2013
List of Proposed Committee Stage Amendments List of Proposed Committee Stage Amendments
Substitute List of Proposed Committee Stage Amendments Substitute List of Proposed Committee Stage Amendments


Seanad Éireann

Second Stage
26/06/2013
27/06/2013 (Resumed)
03/07/2013 (Resumed)
04/07/2013 (Resumed)


Committee Stage
10/07/2013
10/07/2013 (Resumed)
10/07/2013 (Resumed)
List of Proposed Committee Stage Amendments List of Proposed Committee Stage Amendments


Report and Final Stages
17/07/2013
List of Proposed Report Stage Amendments List of Proposed Report Stage Amendments


Final Stage
Thirty-second Amendment of the Constitution (Abolition of Seanad Éireann) Bill 2013 as passed by both Houses of the Oireachtas (in PDF format) Thirty-second Amendment of the Constitution (Abolition of Seanad Éireann) Bill 2013 as passed by both Houses of the Oireachtas (in PDF format)


Enacted as Act Number NN of 2013
Date of Signature: DDMMYY
(Short Title Act) 2013 in PDF format
Official Translation