Home > Bills 1997 - 2018 > Freedom of Information Bill 2013...

 


Freedom of Information Bill 2013

 

An Bille um Shaoráil Faisnéise, 2013

 


Bill Number 89 of 2013
Sponsored by  Minister for Public Expenditure and Reform
Source: Government
Method:  Presented
Status: New Bill

 

 

Bill entitled an Act to enable members of the public to obtain access, to the greatest extent possible consistent with the public interest and the right to privacy, to information in the possession of public bodies, other bodies in receipt of funding from the State and certain other bodies and to enable persons to have personal information relating to them in the possession of such bodies corrected and, accordingly, to provide for a right of access to records held by such bodies, for necessary exceptions to that right and for assistance to persons to enable them to exercise it, to provide for the independent review both of decisions of such bodies relating to that right and of the operation of this Act generally (including the proceedings of such bodies pursuant to this Act) and, for those purposes, to provide for the continuance of the Office of Information Commissioner and to define its functions, to provide for the publication by such bodies of certain information about them relevant to the purposes of this Act, to repeal the Freedom of Information Act 1997 and the Freedom of Information (Amendment) Act 2003, to amend the Central Bank Act 1942, to amend the Official Secrets Act 1963, to repeal certain other enactments, and to provide for related matters

 

Bille dá ngairtear Acht dá chumasú do dhaoine den phobal rochtain a fháil, a mhéid is mó is féidir i gcomhréir le leas an phobail agus leis an gceart chun príobháideachta, ar fhaisnéis atá i seilbh comhlachtaí poiblí, comhlachtaí eile a fhaigheann maoiniú ón Stát agus comhlachtaí áirithe eile agus dá chumasú do dhaoine a chur faoi deara go gceartófar faisnéis phearsanta a bhaineann leo agus atá i seilbh na gcomhlachtaí sin agus, dá réir sin, do dhéanamh socrú maidir le ceart rochtana ar thaifid atá i seilbh na gcomhlachtaí sin, maidir le heisceachtaí riachtanacha ón gceart sin agus maidir le cúnamh do dhaoine lena chumasú dóibh é a fheidhmiú, do dhéanamh socrú maidir le hathbhreithniú neamhspleách ar chinntí na gcomhlachtaí sin i ndáil leis an gceart sin agus ar oibriú an Achta seo i gcoitinne (lena n-áirítear imeachtaí na gcomhlachtaí sin de bhun an Achta seo) agus, chun na gcríoch sin, do dhéanamh socrú chun go leanfaidh Oifig an Choimisinéara Faisnéise i bhfeidhm agus do mhíniú a feidhmeanna, do dhéanamh socrú maidir leis na comhlachtaí sin d’fhoilsiú faisnéis áirithe ina dtaobh is iomchuí maidir le críocha an Achta seo, d’aisghairm an Achta um Shaoráil Faisnéise, 1997 agus an Achta um Shaoráil Faisnéise (Leasú), 2003, do leasú Acht an Bhainc Cheannais, 1942, do leasú an Achta um Rúin Oifigiúla, 1963, d’aisghairm achtacháin áirithe eile, agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe gaolmhara

 


Dáil Éireann

 

First Stage
Presented 22/07/2013
Order for Second Stage 02/10/2013

Freedom of Information Bill 2013 as initiated and Explanatory Memorandum (in PDF format) Freedom of Information Bill 2013 as initiated and Explanatory Memorandum (in PDF format)

Freedom of Information Bill 2013  Explanatory Memorandum (in PDF format) Freedom of Information Bill 2013  Explanatory Memorandum (in PDF format)


Second Stage
02/10/2013
03/10/2013 (Resumed)
Referred to Select Committee 03/10/2013


Committee Stage (Select Sub-Committee on Public Expenditure and Reform)
12/11/2013
13/11/2013
List of Proposed Committee Stage Amendments List of Proposed Committee Stage Amendments
Freedom of Information Bill 2013 as amended in the Select sub-Committee on Public Expenditure and Reform (in PDF format) Freedom of Information Bill 2013 as amended in the Select sub-Committee on Public Expenditure and Reform (in PDF format)


Report and Final Stages
16/07/2014
List of Proposed Report Stage Amendments List of Proposed Report Stage Amendments
Freedom of Information Bill 2013 as passed by Dáil Éireann


Seanad Éireann

Second Stage
18/09/2014


Committee Stage
25/09/2014
List of Proposed Committee Stage Amendments List of Proposed Committee Stage Amendments


Report and Final Stages
02/10/2014
List of Proposed Report Stage Amendments List of Proposed Report Stage Amendment


Enacted as Act Number 30 of 2014
Date of Signature: 14/10/2014

Freedom of Information Act 2014 in PDF format Freedom of Information Act 2014 in PDF format
An tAcht Um Shaor? Faisn?e, 2014 An tAcht Um Shaoráil Faisnéise, 2014