Home > Bills 1997 - 2018 > Gas Regulation Bill 2013 (Number 91 of...

 

 

 


Gas Regulation Bill 2013

 

An Bille um Rialáil Gáis, 2013

 


Bill Number 91 of 2013
Sponsored by Minister for Communications Energy and Natural Resources
Source: Government
Method: Presented
Status: New Bill

 

 

Bill entitled an Act to provide for the reorganisation of Bord Gáis Éireann’s transmission and distribution operations and energy business, and for that purpose for the establishment of subsidiaries of Bord Gáis Éireann; to provide for the continued public ownership of natural gas networks; to provide for the further implementation of Directive 2009/73/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 by providing for the disposal of Bord Gáis Éireann’s energy business and for the reorganisation of the ownership of Bord Gáis Éireann; to amend the Gas Act 1976, the Gas (Amendment) Act 1987, the Gas (Amendment) Act 2000, the Gas (Interim) (Regulation) Act 2002 and the Water Services Act 2013; and to provide for related matters
 

 

Bille dá ngairtear Acht do dhéanamh socrú maidir le hoibríochtaí tarchuir agus dáilte agus gnó fuinnimh Bhord Gáis Éireann a atheagrú agus, chun na críche sin, maidir le fochuideachtaí de chuid Bhord Gáis Éireann a bhunú; do dhéanamh socrú chun go leanfaidh úinéireacht phoiblí ar líonraí gáis nádúrtha; do dhéanamh socrú maidir le Treoir 2009/73/CE an 13 Iúil 2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle a chur i ngníomh tuilleadh trí shocrú a dhéanamh chun gnó fuinnimh Bhord Gáis Éireann a dhiúscairt agus chun úinéireacht Bhord Gáis Éireann a atheagrú; do leasú an Achta Gáis, 1976, an Achta Gáis (Leasú), 1987, an Achta Gáis (Leasú), 2000, an Achta Gáis (Eatramhach) (Rialáil), 2002 agus an Achta um Sheirbhísí Uisce, 2013; agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe gaolmhara

 


Dáil  Éireann

First Stage
Presented 25/07/2013
Order for Second Stage 18/09/2013
Gas Regulation Bill 2013 as initiated (in PDF format) Gas Regulation Bill 2013 as initiated (in PDF format)
Gas Regulation Bill 2013 Explanatory Memorandum (in PDF format) Gas Regulation Bill 2013 Explanatory Memorandum (in PDF format)


Second Stage
18/09/2013
19/09/2013 (Resumed)
Referred to Select Committee 19/09/2013


Committee Stage (Select Sub-Committee on Communications, Energy and Natural Resources )
01/10/2013
List of Proposed Committee Stage Amendments List of Proposed Committee Stage Amendments
Gas Regulation Bill 2013 As amended in the Select sub-Committee on Communications, Energy and Natural Resources (in PDF format) Gas Regulation Bill 2013 As amended in the Select sub-Committee on Communications, Energy and Natural Resources (in PDF format)


Report and Final Stages
09/10/2013
List of Proposed Report Stage Amendments List of Proposed Report Stage Amendments
Gas Regulation Bill 2013 as passed by D? ?reann Gas Regulation Bill 2013 as passed by Dáil Éireann


Seanad Éireann

Second Stage
17/10/2013


Committee and Remaining Stages
13/11/2013
List of Proposed Committee Stage Amendments List of Proposed Committee Stage Amendments


Committee and Remaining Stages
13/11/2013
List of Amendments made by Seanad ?reann List of Amendments made by Seanad Éireann


Enacted as Act Number 39 of 2013
Date of Signature: 03/12/13
Gas Regulation Act 2013 in PDF format Gas Regulation Act 2013 in PDF format
  An tAcht Um Rialáil Gáis, 2013