Home > Bills 1997 - 2018 > Health Insurance (Amendment) Bill 2013...

 


Health Insurance (Amendment) Bill 2013

 

An Bille Árachais Sláinte (Leasú), 2013

 


Bill Number 112 of 2013
Sponsored by Minister for Health
Source: Government
Method:  Presented
Status: New Bill

 

 

Bill entitled an Act to amend the Health Insurance Act 1994 to specify the amount of the hospital bed utilisation credit applicable from 1 March 2014; to amend that Act to specify the amount of premium to be paid from the risk equalisation fund, in respect of certain classes of insured persons, from 1 March 2014; to make certain other amendments to that Act; to make consequential amendments to the Stamp Duties Consolidation Act 1999; and to provide for related matters

 

Bille dá ngairtear Acht do leasú an Achta Árachais Sláinte, 1994, d'fhonn méid an chreidmheasa úsáide leapa ospidéil is infheidhme ón 1 Márta 2014, a shonrú; do leasú an Achta sin d'fhonn méid na préimhe a íocfar as an gciste um chothromú fiontar, i leith aicmí áirithe daoine árachaithe, ón 1 Márta 2014, a shonrú; do dhéanamh leasuithe áirithe eile ar an Acht sin; do dhéanamh leasuithe iarmhartacha ar an Acht Comhdhlúite Dleachtanna Stampa, 1999; agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe gaolmhara

 


Dáil Éireann

 

First Stage
Presented 12/11/2013
Order for Second Stage 19/11/2013
Health Insurance (Amendment) Bill 2013 as initiated  (in PDF format) Health Insurance (Amendment) Bill 2013 as initiated (in PDF format)

Health Insurance (Amendment) Bill 2013 Explanatory Memorandum (in PDF format) Health Insurance (Amendment) Bill 2013 Explanatory Memorandum (in PDF format)


Second Stage
19/11/2013
21/11/2013 (Resumed)
26/11/2013 (Resumed)
Referred to Select Committee 26/11/2013

 


Committee Stage (Select Sub-Committee on Health)
03/12/2013
List of Proposed Committee Stage Amendments List of Proposed Committee Stage Amendments
Health Insurance (Amendment) Bill 2013 as amended in the Select sub-Committee on Health (in PDF format) Health Insurance (Amendment) Bill 2013 as amended in the Select sub-Committee on Health (in PDF format)


Report and Final Stages
10/12/2013
List of Proposed Report Stage Amendments List of Proposed Report Stage Amendments
Health Insurance (Amendment) Bill 2013 As passed by Dáil Éireann Health Insurance (Amendment) Bill 2013 As passed by Dáil Éireann


Seanad Éireann

Second Stage
12/12/2013


Committee Stage
17/12/2013
List of Proposed Committee Stage Amendments List of Proposed Committee Stage Amendments


Report and Final Stages
19/12/2013


Enacted as Act Number 48 of 2013
Date of Signature: 25/12/2013
Health Insurance (Amendment) Act  2013 in PDF format Health Insurance (Amendment) Act  2013 in PDF format
An tAcht Árachais Sláinte (Leasú), 2013 An tAcht Árachais Sláinte (Leasú), 2013