Home > Bills 1997 - 2018 > Industrial Development (Forfás...

 


Industrial Development (Forfás Dissolution) Bill 2013

 

An Bille um Fhorbairt Tionscail (Forfás a Dhíscaoileadh), 2013

 


Bill Number 138 of 2013
Sponsored by Minister for Jobs Enterprise and Innovation
Source: Government
Method: Presented
Status: New Bill

 

 

Bill entitled an Act to make provision for the dissolution of Forfás; to transfer certain functions of Forfás to the Minister for Jobs, Enterprise and Innovation, Enterprise Ireland, the Industrial Development Agency (Ireland) and the Health and Safety Authority of Ireland; to provide for the Irish National Accreditation Board as a Committee of the Health and Safety Authority; to amend the Safety, Health and Welfare at Work Act 2005, the Industrial Development (Science Foundation Ireland) Act 2003, the Industrial Development (Enterprise Ireland) Act 1998, the Metrology Act 1996, the Industrial Development Act 1995, the Industrial Development Act 1993 and to provide for the consequential amendment of certain other enactments; and to provide for matters connected therewith

 

Bille dá ngairtear Acht do dhéanamh socrú maidir le Forfás a dhíscaoileadh; d’aistriú feidhmeanna áirithe de chuid Forfás chuig an Aire Post, Fiontar agus Nuálaíochta, chuig Fiontraíocht Éireann, chuig an nGníomhaireacht Forbartha Tionscail (Éire) agus chuig Údarás Sláinte agus Sábháilteachta na hÉireann; do dhéanamh socrú maidir leis an mBord Náisiúnta um Chreidiúnú do bheith ina Choiste de chuid an Údaráis Sláinte agus Sábháilteachta; do leasú an Achta um Shábháilteacht, Sláinte agus Leas ag an Obair, 2005, an Achta um Fhorbairt Tionscail (Fondúireacht Eolaíochta Éireann), 2003, an Achta um Fhorbairt Tionscail (Fiontraíocht Éireann), 1998, an Achta Méadreolaíochta, 1996, an Achta um Fhorbairt Tionscail, 1995, an Achta um Fhorbairt Tionscail, 1993 agus do dhéanamh socrú maidir le leasú iarmhartach a dhéanamh ar achtacháin áirithe eile; agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe a bhaineann leis an méid sin

 


Dáil Éireann

First Stage
Presented 19/12/2013
Order for Second Stage 29/01/2014
Industrial Development (Forfás Dissolution) Bill 2013 as initiated  (in PDF format) Industrial Development (Forfás Dissolution) Bill 2013 as initiated  (in PDF format)
Industrial Development (Forfás Dissolution) Bill 2013 Explanatory Memorandum (in PDF format) Industrial Development (Forfás Dissolution) Bill 2013 Explanatory Memorandum (in PDF format)

 


Second Stage
29/01/2014
29/01/2014 (Resumed)
Referred to Select Committee 29/01/2014


Committee Stage (Select Committee on Jobs, Enterprise and Innovation)
11/03/2014


12/03/2014
Messsage from Select Committee
 


Report and Final Stages
09/04/2014
List of Proposed Report Stage Amendments List of Proposed Report Stage Amendments
Industrial Development (Forfás Dissolution) Bill 2013 As passed by Dáil Éireann Industrial Development (Forfás Dissolution) Bill 2013 As passed by Dáil Éireann


Seanad Éireann

Second Stage
29/05/2014


Committee and Remaining Stages
12/06/2014
List of Proposed Committee Stage Amendments List of Proposed Committee Stage Amendments


 Returned to first House  Dáil


Committee Stage
19/06/2014
 List of Amendments made by Seanad Éireann List of Amendments made by Seanad Éireann


Final Stage
Industrial Development (Forfás Dissolution) Bill 2013 as passed by both Houses of the Oireachtas (in PDF format) Industrial Development (Forfás Dissolution) Bill 2013 as passed by both Houses of the Oireachtas (in PDF format)


Enacted as Act Number 13 of 2014
Date of Signature: 29/06/2014
 Industrial Development (Forfás Dissolution) Act 2014 in PDF format Industrial Development (Forfás Dissolution) Act 2014 in PDF format
Official Translation